072 Фінанси, банківська справа та страхування магістр

  • Дата оновлення: 24.04.2018

Завантажити (PDF, 174KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Соціальна відповідальність
ГП.03 Логіка та етика професійних суджень у фінансах
ГП.04 Інтелектуальна власність
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Банківський менеджмент
ФП.02 Фінансовий менеджмент
ФП.03 Страховий менеджмент
ФП.04 Біржовий ринок
ФП.05 Менеджмент персоналу
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Ринок фінансових послуг
ПП.02 Податковий менеджмент
ПП.03 Управлінський облік
ПП.04 Ризик менеджмент у фінансовій сфері
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: Фінансовий менеджмент
ВВ1.1.01 Фінансовий інжиніринг
ВВ1.1.02 Міжнародні розрахунки та валютні операції
ВВ1.1.03 Проектне фінансування
ВВ1.1.04 Банківське регулювання та нагляд
ВВ1.1.05 Фінансовий менеджмент у банку
ВВ1.1.06 Управління фінансовою санацією підприємства
ВВ1.1.07 Фінансовий контролінг
ВВ1.1.08 Актуарні розрахунки у страхуванні
ВВ1.2 Спеціалізація: Автоматизовані системи управління підприємством
ВВ1.2.01 Фінансовий інжиніринг
ВВ1.2.02 Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання
ВВ1.2.03 Фінансова аналітика
ВВ1.2.04 Інформаційно-аналітичне забезпечення банківських установ
ВВ1.2.05 Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
ВВ1.2.06 Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів
ВВ1.2.07 Управління брендом підприємства
ВВ1.2.08 Автоматизація обліку та управління на підприємствах
Липень
Вересень