072 Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 173KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Політекономія
ФП.04 Національна економіка
ФП.05 Математика для економістів
ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі:
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Міжнародна економіка
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Міжнародний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Гроші і кредит
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Фінансовий ринок
ПП.13 Банківська система
ПП.14 Податкова система
ПП.15 Бюджетна система
ПП.16 Фінанси підприємств
ПП.17 Інвестування
ПП.18 Теорія фінансів
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Курс-тренінг “Формування бізнес-моделі підприємства”
ІІІ. Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: фінансовий менеджмент
ВВ1.1.01 Бюджетування діяльності субє’ктів господарювання
ВВ1.1.02 Аудит
ВВ1.1.03 Курс-тренінг “Ситуаційне моделювання банківської діяльності”
ВВ1.1.04 Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва
ВВ1.1.05 Управлінський облік
ВВ1.1.06 Фінансовий облік у банках
ВВ1.1.07 Управління ризиками
ВВ1.1.08 Фінанси страхових організацій
ВВ1.1.09 Управління активами
ВВ1.1.10 Соціальне страхування
ВВ1.1.11 Аналіз банківської діяльності
ВВ1.1.12 Фінансовий аналіз
ВВ1.1.13 Системи підтримки прийняття управлінських рішень
ВВ1.1.14 Центральний банк та грошово-кредитна політика
ВВ1.1.15 Соціально-економічна безпека підприємств
ВВ1.1.16 Основи фінансової аналітики
ВВ1.1.17 Міжнародні фінанси
ВВ1.1.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВ1.2 Спеціалізація: автоматизовані системи управління підприємством
ВВ1.2.01 Бюджетування діяльності субє’ктів господарювання
ВВ1.2.02 Аудит
ВВ1.2.03 Звітність підприємств
ВВ1.2.04 Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва
ВВ1.2.05 Контроль і ревізія
ВВ1.2.06 Облікова політика підприємства
ВВ1.2.07 Новітні програмні технології у фінансах
ВВ1.2.08 Потенціал і розвиток підприємства
ВВ1.2.09 Електронна комерція
ВВ1.2.10 Інформаційні технології і безпека інфориації
ВВ1.2.11 Кількісні методи фінансового управління
ВВ1.2.12 Фінансовий аналіз
ВВ1.2.13 Системи підтримки прийняття управлінських рішень
ВВ1.2.14 Основи фінансової аналітики
ВВ1.2.15 Соціально-економічна безпека підприємств
ВВ1.2.16 Центральний банк та грошово-кредитна політика
ВВ1.2.17 Бізнес-аналітика на підприємстві
ВВ1.2.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.2.19 Управління конкурентоспроможністю
Січень
Березень