071 Облік та оподаткування бакалавр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 183KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
071 Облік та оподаткування
Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Політекономія
ФП.04 Національна економіка
ФП.05 Математика для економістів
ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі:
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Міжнародна економіка
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Міжнародний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Гроші і кредит
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Фінансовий ринок
ПП.13 Банківська система
ПП.14 Податкова система
ПП.15 Бюджетна система
ПП.16 Фінансовий облік
ПП.17 Інвестування
ПП.18 Теорія бухгалтерського обліку
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Курс-тренінг “Формування бізнес-моделі підприємства”
ІІІ. Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: облік і оподаткування у сфері торгівельного бізнесу
ВВ1.1.01 Бюджетування діяльності субє’ктів господарювання
ВВ1.1.02 Аудит
ВВ1.1.03 Адміністрування податків
ВВ1.1.04 Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва
ВВ1.1.05 Управлінський облік
ВВ1.1.06 Облік у бюджетних установах
ВВ1.1.07 Управління ризиками
ВВ1.1.08 Податковий контроль
ВВ1.1.09 Управління активами
ВВ1.1.10 Основи оподаткування
ВВ1.1.11 Митне регулювання
ВВ1.1.12 Фінансовий аналіз
ВВ1.1.13 Облік суб’єктів малого підприємництва
ВВ1.1.14 Товарознавство
ВВ1.1.15 Курс-тренінг “Ситуаційне моделювання обліково-планової діяльності підприємства”
ВВ1.1.16 Оподаткування суб’єктів господарювання
ВВ1.1.17 Облік зарубіжних країн
ВВ1.1.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВ1.2 Спеціалізація: облік і аудит у сфері готельно-ресторанного бізнесу
ВВ1.2.01 Бюджетування діяльності субє’ктів господарювання
ВВ1.2.02 Аудит
ВВ1.2.03 Адміністрування податків
ВВ1.2.04 Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва
ВВ1.2.05 Управлінський облік
ВВ1.2.06 Оподаткування в готельно-ресторанному бізнесі
ВВ1.2.07 Управління ризиками
ВВ1.2.08 Податковий контроль
ВВ1.2.09 Облік і аудит в готельно-ресторанному бізнесі
ВВ1.2.10 Основи оподаткування
ВВ1.2.11 Митне регулювання
ВВ1.2.12 Фінансовий аналіз
ВВ1.2.13 Облік суб’єктів малого підприємництва
ВВ1.2.14 Оцінювання майна
ВВ1.2.15 Курс-тренінг “Ситуаційне моделювання обліково-планової діяльності підприємства”
ВВ1.2.16 Оподаткування суб’єктів господарювання
ВВ1.2.17 Облік зарубіжних країн
ВВ1.2.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.2.19 Управління конкурентоспроможністю
Червень
Серпень