051 Економіка магістр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 456KB)


Завантажити (PDF, 451KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
051 Економіка
Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Соціальна відповідальність
ГП.04 Інтелектуальна власність
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Інноваційний розвиток підприємства
ФП.02 Економічне управління підприємством
ФП.03 Економікс
ФП.04 Біржовий ринок
ФП.05 Менеджмент персоналу
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Управління конкурентоспроможністю підприємства
ПП.02 Управління проектами
ПП.03 Фінансовий менеджмент
ПП.04 Управління стратегічними змінами
ПП.05 Економічна діагностика
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: економіка підприємства
ВВ1.1.01 Методологія та організація наукових досліджень
ВВ1.1.02 Стратегічне управління
ВВ1.1.03 Управління потенціалом підприємства
ВВ1.1.04 Інноваційне бізнес-моделювання
ВВ1.1.05 Управління інфраструктурою підприємства
ВВ1.1.06 Аналіз бізнес-процесів
ВВ1.1.07 Економіка інноваційного підприємства
ВВ1.2 Спеціалізація: державна політика та суспільний розвиток
ВВ1.2.01 Методологія та організація наукових досліджень
ВВ1.2.02 Поведінкова економіка
ВВ1.2.03 Антикризове управління підприємством
ВВ1.2.04 Економіка та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
ВВ1.2.05 Планування та контроль на підприємстві
ВВ1.2.06 Стратегічне управління
ВВ1.2.07 Глобальна економіка
Липень
Вересень