051 Економіка бакалавр

  • Дата оновлення: 05.10.2017

Завантажити (PDF, 429KB)


Завантажити (PDF, 426KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
051 Економіка
Опис окремих одиниць курсу

ОБОВЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Політекономія
ФП.04 Національна економіка
ФП.05 Математика для економістів
ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі:
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Міжнародна економіка
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Міжнародний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Гроші і кредит
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Фінансовий ринок
ПП.13 Інфраструктура ринку
ПП.14 Податкова система
ПП.15 Потенціал і розвиток підприємства
ПП.16 Організація виробництва
ПП.17 Інвестування
ПП.18 Економічна теорія
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Курс-тренінг “”Формування бізнес-моделі підприємства””
ІІІ. Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: економічна безпека підприємства
ВВ1.1.01 Бюджетування діяльності субєктів господарювання
ВВ1.1.02 Аудит
ВВ1.1.03 Управління ризиками
ВВ1.1.04 Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
ВВ1.1.05 Внутрішньоекономічний механізм підприємства
ВВ1.1.06 Створення власного бізнесу
ВВ1.1.07 Економічна безпека підприємства
ВВ1.1.08 Бізнес-аналітика на підприємстві
ВВ1.1.09 Аудит ефективності
ВВ1.1.10 Звітність підприємств
ВВ1.1.11 Фінансова санація та банкрутство підприємства
ВВ1.1.12 Економічний аналіз
ВВ1.1.13 PR технології в бізнесі
ВВ1.1.14 Стандартизація та сертифікація товарів та послуг
ВВ1.1.15 Соціально-економічна безпека підприємств
ВВ1.1.16 Капітал підприємства: формування та використання
ВВ1.1.17 Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
ВВ1.1.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВ1.2 Спеціалізація: державна політика та суспільний розвиток
ВВ1.2.01 Комерційна діяльність субєктів підприємництва
ВВ1.2.02 Аудит
ВВ1.2.03 Створення власного бізнесу
ВВ1.2.04 Інтеграція і кооперація підприємств малого бізнесу
ВВ1.2.05 Внутрішньоекономічний механізм підприємства
ВВ1.2.06 Створення власного бізнесу
ВВ1.2.07 Економічна безпека підприємства
ВВ1.2.08 Бізнес-аналітика на підприємстві
ВВ1.2.09 Аудит ефективності
ВВ1.2.10 Звітність підприємств
ВВ1.2.11 Основи біржової діяльності
ВВ1.2.12 Економічний аналіз
ВВ1.2.13 PR технології в бізнесі
ВВ1.2.14 Поведінкова економіка
ВВ1.2.15 Корпоративна соціальна відповідальність
ВВ1.2.16 Державна допомога субєктам господарювання
ВВ1.2.17 Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
ВВ1.2.18 Покращення бізнесового клімату
ВВ1.2.19 Соціологія ринку
Липень
Вересень