Анкетування

  • Дата оновлення: 04.03.2024

 

Анкетування щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі Заповнити
Анкетування здобувачів вищої освіти І курсу щодо адаптації в Закладі вищої освіти (ЗВО) Заповнити
Анкетування щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою Заповнити
Анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми Заповнити
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін Заповнити
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості організації практичної підготовки Заповнити
Анкетування щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій Заповнити
Анкетування органів студентського самоврядування Заповнити
Анкетування випускників інституту Заповнити
Анкетування для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу  Заповнити
Анкетування щодо задоволеності здобувачів вищої освіти методами і формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Заповнити
Анкетування докторів філософії ОНП Менеджмент Заповнити
Якість організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії Заповнити
Визначення психологічного стану здобувачів освіти в умовах воєнного стану Заповнити
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі Заповнити
Анкетування щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти Заповнити
Опитування роботодавців Заповнити
Анкетування для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу Заповнити

 

 

Травень
Липень