Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

  • Дата оновлення: 01.12.2022

Керівник гуртка: Нещадим Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Хлівнюк Юлія, студентка 46 групи.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей в розвитку інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів в готельно-ресторанному бізнесі;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • визначення умов організації та впровадження інноваційних технологій у роботу готельно-ресторанного господарства;
  • участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

№ п/п П.І.Б. Група
1. Горбаченко Альона Анатоліївна 46
2. Кацмаза Марія Сергіївна 46
3. Крамар Андрій Іванович 46
4. Мельник Назарій Юрійович 46
5. Настенко Ольга Василівна 46
6. Пальчинська Тетяна Павлівна 46
7. Семерчук Ірина Сергіївна 46
8. Тихоненко Оксана Вікторівна 46
9. Ткач Ірина Володимирівна 46
10. Хлівнюк Юлія Сергіївна 46
11. Червоній Анна Вадимівна 46
12. Шепета Денис Юрійович 46

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану проблемної групи 07.09.2022р. Нещадим Л. М.
2. Засідання на тему: «Капінг, як спосіб органолептичного оцінювання кави» 05.10.2022р. Нещадим Л. М.,

Кацмаза М.С.

3. Засідання на тему: «Упровадження концепції здорового харчування у закладах готельно-ресторанного господарства» 02.11.2022р. Нещадим Л. М.,

Мельник Н.Ю.

4. Засідання на тему: «Інноваційні способи приготування кавових напоів» 07.12.2022 р. Нещадим Л. М.,

Настенко О. В.

5. Засідання на тему: «Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» 08.02.2023 р. Нещадим Л. М.,

Пальчинська Т. П.

6. Засідання на тему: «Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в регіоні» 08.03.2023р. Нещадим Л. М.,

Семерчук І. С.

7. Засідання на тему: «Перспективи розвитку туризму та сфери гостинності в Україні та світі» 05.04.2023 р. Нещадим Л. М.,

Хлівнюк Ю. С.

8. Засідання на тему: «Напрями інноваційного розвитку готельно-ресторанного бізнесу України» 10.05.2023р. Нещадим Л. М.,

Шепета Д. Ю.


Січень
Березень