Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

  • Дата оновлення: 30.08.2023

Керівник гуртка: Нещадим Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Кацмаза Марія, студентка 571 групи.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності проблемної групи – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей в розвитку інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів в готельно-ресторанному бізнесі;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • визначення умов організації та впровадження інноваційних технологій у роботу готельно-ресторанного господарства;
  • участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

№ п/п П.І.Б. Група
1 Даник Анастасія Іванівна 271
2 Єсипенко Марія Володимирівна 271
3 Дубовий Данило Олегович 271
4 Когут Анна Романівна 271
5 Муравинець Діана Михайлівна 271
6 Петрановська Юлія Сергіївна 271
7 Томіленко Катерина Андріївна  271

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану проблемної групи 06.09.2023 р. Нещадим Л. М.
2. Засідання на тему: «Капінг, як спосіб органолептичного оцінювання кави» 04.10.2023 р. Нещадим Л. М.,

Кацмаза М.С.

3. Засідання на тему: «Упровадження концепції здорового харчування у закладах готельно-ресторанного господарства» 08.11.2023 р Нещадим Л. М.,

Когут А. Р.

4. Засідання на тему: «Інноваційні способи приготування кавових напоїв» 06.12.2023 р. Нещадим Л. М.,

Петрановська Ю. С.

5. Засідання на тему: «Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» 07.02.2024 р. Нещадим Л. М.,

Томіленко К. А.

6. Засідання на тему: «Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в регіоні» 06.03.2024 р. Нещадим Л. М.,

Муравинець Д. М.

7. Засідання на тему: «Перспективи розвитку туризму та сфери гостинності в Україні та світі» 03.04.2024 р. Нещадим Л. М.,

Дубовий Д. О.

8. Засідання на тему: «Напрями інноваційного розвитку готельно-ресторанного бізнесу України» 01.05.2024 р. Нещадим Л. М.,

Даник А. І.


Червень
Серпень