Науково-дослідна лабораторія управління фінансами

 • Дата оновлення: 15.03.2024

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Завідувач лабораторії – кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Слатвінський Максим Анатолійович.

 

Мета діяльності – залучення науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти,  докторантів, що займаються проблемами управління фінансами згідно наукових планів, які розробляються на базі лабораторії, до науково-дослідницької роботи в цьому напрямі.

Основні завдання наукової роботи лабораторії:

 • проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку управління фінансами в Україні;
 • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації через видання поліграфічної та електронної продукції, організацію та проведення наукових конференцій та семінарів, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;
 • сприяння створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії.

 

Напрями наукової діяльності лабораторії:

 • Надання консультаційних послуг з написання дисертаційних досліджень.
 • Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку з впровадження інноваційних фінансових технологій в діяльності підприємств, фінансових установ та організацій.
 • Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування.
 • Фінансова діагностика та аналітична оцінка діяльності підприємств, установ та організацій.
 • Проведення аналізу ризиків під час розробки і впровадження фінансової послуги на ринок.
 • Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів у формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії (курси і тренінги з бухгалтерського обліку).
 •  

Результати роботи лабораторії:

В різні роки наукова робота лабораторії здійснювалася в межах розробки держбюджетних тем: «Теоретико-методологічні засади формування інноваційної активності суб’єктів національної економіки в умовах міжнародної інтеграції» (2014-2015 рр.), «Теоретико-методологічні засади оптимізації енергоємності національної економіки за рахунок використання альтернативних джерел енергії» (2015-2016 рр.). Результати НДР є інвестиційно привабливими, мають практичну цінність та соціально-економічну значимість.

Нині проводиться фундаментальне наукове дослідження за рахунок коштів державного бюджету на тему «Стратегічне проєктування інноваційного бізнес-середовища для зміцнення безпеки людини в умовах воєнного та післявоєнного стану» (2023-2025 рр.)

Проведено наукові дослідження у рамках 4 договорів на виконання госпдоговірних тем, з них 1 із зарубіжним суб’єктом господарювання (Туреччина).

Водночас, науковці лабораторії активно беруть участь в організації конференцій, науково-практичних семінарів на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та у наукових заходах різного рівня як в Університеті, так і ЗВО України та закордону. 

Контактна інформація:

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

Тел.: (04744) 4-02-70

Ел. пошта: kaf_financy@udpu.edu.ua

Квітень
Червень