Науково-дослідна лабораторія управління фінансами

 • Дата оновлення: 29.03.2022

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Завідувач лабораторії – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Слатвінський Максим Анатолійович.

 

Мета діяльності – залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів, що займаються проблемами згідно наукових планів, які розробляються на базі лабораторії, до науково-дослідницької роботи в цьому напрямі.

Основні завдання наукової роботи лабораторії:

 • проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку управління фінансами в Україні;
 • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації через видання поліграфічної та електронної продукції, організацію та проведення наукових конференцій та семінарів, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;
 • сприяння створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії.

 

Напрями наукової діяльності лабораторії:

 • Надання консультаційних послуг з написання дисертаційних досліджень.
 • Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку з впровадження інноваційних фінансових технологій в діяльності підприємств, фінансових установ та організацій.
 • Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування.
 • Фінансова діагностика та аналітична оцінка діяльності підприємств, установ та організацій.
 • Проведення аналізу ризиків під час розробки і впровадження фінансової послуги на ринок.
 • Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів у формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії (курси і тренінги з бухгалтерського обліку).

 Звіт про діяльність лабораторії за 2018 р.

 Звіт про діяльність лабораторії за 2019 р.

 Звіт про діяльність лабораторії за 2020 р.

 

Контактна інформація:

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

Тел.: (04744) 4-02-70

Ел. пошта: kaf_financy@udpu.edu.ua

Січень
Березень