Правове регулювання господарської діяльності

  • Дата оновлення: 14.03.2019

Керівник проблемної групи:  старший викладач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Підлісний Є. В.

Староста групи: Іванцова Ольга.

Мета діяльності проблемної групи: формування навичок роботи з чинними нормативними актами, , вивчення поняттєво-категоріального апарату юриспруденції пов’язаного з господарською діяльністю.

Завданнями проблемної групи:

  • аналізувати правові основи господарської діяльності;
  • процес виникнення, формування господарської галузі України;
  • порядок ліцензування ,  ліцензійні умови здійснення господарської діяльності;
  • законодавство України стосовно господарської діяльності, зміст у системі правового регулювання стосовно своєї професійної діяльності;
  • значення права та правонаступництва кращих стандартів в галузі прав і свобод людини у національному законодавстві.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 220, 14 год. 20 хв.

1 Бондаренко К.В.
2 Іванцова О.Л.
3 Йовченко М.В.
4 Лукашенко А.В.
5 Нипка М.В.
6 Степаненко В.А.

Зміст роботи Дата Відповідальний
Обрання старости проблемної групи студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 5.09.2018 р. Підлісний Є.В.
Знайомство членів проблемної групи з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 3.10.2018 р. Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Правове становище підприємств» 1.11.2018 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Правовий статус господарських товариств» 5.12.2018 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Господарсько-договірні зобов’язання» 6.02.2019 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Правове регулювання підприємницької діяльності» 6.03.2019 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Відповідальність за невиконання зобов’язань» 10.04.2019 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Відповідальність за порушення у сфері підприємницької діяльності» 15.05.2019 Підлісний Є.В.
     

За результатами роботи проблемної групи, з початку навчального року, студенти брали участь у наукових заходах, що проводилися на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти. Зокрема у V Всеукраїнської науково- практичній інтернет- конференції:

Котик І.В. Земельна ділянка, як об’єкт права власності / Підлісний Є.В., Котик І.В. // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. V Всеукраїнської наук.- практ. інтернет- конф., 31 жовтня- 1 листопада 2018 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 25-27

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень