Правове регулювання господарської діяльності

  • Дата оновлення: 15.01.2021

Керівник проблемної групи:  доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Підлісний Є. В.

Староста групи: Іванцова Ольга.

Мета діяльності проблемної групи: формування навичок роботи з чинними нормативними актами, , вивчення поняттєво-категоріального апарату юриспруденції пов’язаного з господарською діяльністю.

Завданнями проблемної групи:

  • аналізувати правові основи господарської діяльності;
  • процес виникнення, формування господарської галузі України;
  • порядок ліцензування ,  ліцензійні умови здійснення господарської діяльності;
  • законодавство України стосовно господарської діяльності, зміст у системі правового регулювання стосовно своєї професійної діяльності;
  • значення права та правонаступництва кращих стандартів в галузі прав і свобод людини у національному законодавстві.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 220, 14 год. 20 хв.

   
1 Іванцова О.Л.
2 Йовченко М.В.
3 Лукашенко А.В.
4 Нипка М.В.
5 Степаненко В.А.

Зміст роботи Дата Відповідальний
Обрання старости проблемної групи студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 4.09.2020 р. Підлісний Є.В.
Знайомство членів проблемної групи з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 2.10.2020 р. Підлісний Є.В.
     
Засідання на тему: «Правовий статус господарських товариств» 6.11.2020 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Господарсько-договірні зобов’язання» 4.12.2020 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Правове регулювання підприємницької діяльності» 5.02.2021 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Відповідальність за невиконання зобов’язань» 4.03.2021 Підлісний Є.В.
Засідання на тему: «Відповідальність за порушення у сфері підприємницької діяльності» 8.04.2021 Підлісний Є.В.
     

За результатами роботи наукового гуртка , з початку навчального року, студенти брали участь у наукових заходах, що проводилися на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Зокрема 1. Щербак В. Формування та розвиток інфраструктури інноваційного ринку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 27–28.

Міні галерея


Лютий