Інноваційні технології в туризмі

 • Дата оновлення: 18.03.2024

Слатвінська Леся Анатоліївна, к. .е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Гнилозубенко Дмитро, здобувач 481 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: третій понеділок місяця, ауд. 322, 14 год.20 хв.

Мета функціонування наукової проблемної групи: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь і навичок щодо організації наукової діяльності, а також підготовка студентів до постановки та вирішення наукових проблем, що виникають в процесі розвитку та впровадження інновацій в туризмі.

Завдання наукової проблемної групи

є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– планування, організації, постановка наукової проблеми та визначення методики її дослідження, оцінка результатів та їх апробація;

– набуття студентами практичного досвіду в науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах; конкурсах.

– визначення умов формування та функціонування туристичної сфери за вектором «освіта- бізнес-адміністрування», виявлення особливостей розвитку ринку  інноваційних туристичних послуг України;

– використання інноваційних технологій з метою планування, розробки, реалізації туристичної діяльності;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

№ п/п Прізвище, імя Курс і група
1 Гнилозубенко Дмитро 4, 381
2 Махо Ірина 4, 381
3 Хмара Марина 3, 381
4 Месробян Маріета 3, 381
5 Бричук Юлія 2, 281
6 Філіппов Микита 1, 571
     
     

№ п/п Зміст роботи наукового гуртка Дата Відповідальний

 

1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукової проблемної групи.

Підготовка студентів до участі у кафедральному науково-методичному семінарі: «Перспективи післявоєнного відновлення індустрії гостинності в Україні»

18 вересня, 2023 р. Слатвінська Л., 

Букатинська А. П.

2 Засідання на тему: «Розвиток туристичного продукту та послуг на Черкащині». 16 жовтня, 2023 р. Слатвінська Л., 

Букатинська А. П.

3 Засідання на тему: «Розвиток екскурсійної діяльності як складової туристичного продукту Уманщини». 20 листопада, 2023 р. Слатвінська Л., 

Букатинська А. П.

5 Засідання на тему: «Вивчення досвіду реалізації туристичних продуктів в Черкаській області». 18 грудня 2023 р. Слатвінська Л., 

Букатинська А. П.

6 Засідання на тему: «Маркетинг туристичних дестинацій у період військового стану в Україні» 19 лютого 2024 р. Слатвінська Л.,

Гнилозубенко Д

7 Засідання на тему: « Підготовка до участі у конкурсах студентських наукових робіт» 18 березня 2024 р. Слатвінська Л.,

Гнилозубенко Д.

8 Засідання на тему: «Інвестиційні та грантові програми розвитку інноваційного туризму». 15 квітня 2024 р. Слатвінська Л.,

Гнилозубенко Д

9 Засідання на тему: « Роль трудових ресурсів у розвитку інновації в туризмі». 20 травня 2024 р. Слатвінська Л.,

Гнилозубенко Д

10 Засідання на тему: «Звіт за проведену роботу наукової проблемної групи «Інноваційні технології в туризмі»» 17 червня 2024 р. Слатвінська Л.,

Гнилозубенко Д

 
Участь гуртківців у заходах

 

2018 рік

1.Бойко Марина Василівна, студентка 27 групи, напряму підготовки «Туризм» прийняла участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017-2018 навчальному році з напряму «Туризм», що відбувся на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема наукової роботи «Інклюзивний туризм в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку». Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

2.Гаврилюк Юхим Романович, студент 27 групи, напряму підготовки «Туризм» прийняв участь у конкурсі бізнес-планів з бізнес-проектом «Мобільний додаток “Uman Travel Live”», що був проведений на університетському рівні. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

2019 рік

Бойко Марина Василівна, студентка 37 групи, напряму підготовки «Туризм» прийняла участь у І та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році з напряму «Туризм». Тема наукової роботи «Розвиток інклюзивного туризму в Україні». Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

2020 рік

Бойко Марини Василівни спеціальності «Туризм» до участі у конкурсі бізнес-планів з бізнес-проектом «QR UMAN WOW!», що був проведений на університетському рівні (березень 2020 р.). Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

2021 рік

Студентка 3 курсу, 37 групи ОП Туризм Анастасія Букатинська отримала Диплом ІІІ ступеня за участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Тема: “Urban tourism: prospects of the influence of tourism on the development of cities of the Cherkasy region (Ukraine)”. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

2022 рік
 
1. Студентка 4 курсу, 47 групи ОП Туризм Анастасія Букатинська отримала Диплом ІІІ ступеня за участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Тема: “Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем в туризму Черкаського регіону (Україна)”. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.
 
2. Студентка 3 курсу, 37в групи ОП Туризм Тетяна Круценко взяла участь у другому турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Тема: “Цифрова трансформація інноваційного розвитку бізнес-структур у сфері обслуговування”. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.
 
3. Студентка 1 курсу, 17 групи ОП Туризм Маріета Месробян взяла участь у другому турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Тема: “Розвиток інклюзивного (доступного) туризму в громаді міста Умань (Україна) ”. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.
 
 
2023 р .
 
1. Здобувачка вищої освіти 1 курсу, 57м групи ОП Туризм ОС «Магістр» Анастасія Букатинська отримала Диплом ІІІ ступеня за участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Тема: «РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРАНТОВИХ ФОНДІВ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)». Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Л. А. Слатвінська.
2. Здобувачка 2 курсу, 27 групи Маріета Месробян та здобувач 3 курсу 37 групи Дмитро Гнилозубенко ОП Туризм ОС «Бакалавр» прийняли участь у другому турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Тема: «ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ». Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Л. А. Слатвінська.
3. Здобувачі вищої освіти 3 курсу, 37 групи ОП Туризм Ірина Махо та Владислав Залозний  56м групи ОПП Готельно-ресторанна справа 1 курсу ОС «Магістр» прийняли участь у другому турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Тема: «СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ». Науковий керівник: канд. екон.наук, доцент Л. А. Слатвінська.
 
 
 

Публікації студентів-гуртківців

2018 р.

 1. Левченко С. В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / С. В. Левченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 201
 2. Кравець Я. Я.Туристичні кластери як передумова ефективності розвитку туризму / Я. Я. Кравець, В. І. Кирилюк // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 201
 3. Бойко М. В. Особливості розвитку інклюзивного туризму / М. В. Бойко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018.

 

2019 рік

 1. Столбова А. С. Мотивація персоналу як основа ефективної роботи у сфері туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 178 – 180.
 2. Котик І. В. Розвиток активного туризму в україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 172-173.
 3. Коноваленко А. Л. Рекреація в Україні: пріоритети розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 170-171.

 

2020 рік

 1. Ломтева С., Жульковська Д. Впровадження інноваційних технологій на підприємствах готельного господарства. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: Матеріали ХІІ Всеукр. наук. конф. Студентів та молодих науковців (Умань, 22 квітня 2020 р.) за ред. О. І. Безлюдного. – Умань : Візаві, 2020. – С. 137 – 139.
 2. Колісник О. М. Аспекти сталого розвитку сільських територій. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань ВПЦ «Візаві», 2020. С 374 – 377.
 3. Спічак Н.В. Сутність поняття мотивації персоналу в умовах інноваційних змін економіки туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 351 – 353.

 

2021 рік

1.Слатвінська Л. А., Букатинська А. П. Вектори розвитку міського туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів доп. учасн. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (18 листопада 2021 року).  Умань ВПЦ «Візаві», 2021. С. 642 – 646.

 1. Круценко Т. О. Передумови розвитку міського туризму.Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (18 листопада 2021 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2021. С. 617 – 620.

 

 

2022 рік

 

1.Слатвінська Л. А., Букатинська А. П. Принципи антикризового менеджменту розвитку туризму в громаді міста Умань Черкаської області.  Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (17 листопада 2022 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2022. С. 247 – 252.

2.Косуліна О. В. Формування розважальної складової в закладах ресторанного господарства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (17 листопада 2022 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2022. С. 294 – 298.

3.Букатинська А. П. Перспективи розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни у туризмі Черкаського регіону. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (17 листопада 2022 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2022. С. 219 – 222.

4.Бричук Ю. В. Аналіз передумов розвитку інклюзивного туризму в місті Умань Черкаської області.  Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (17 листопада 2022 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2022. С. 214 – 218.

5.Круценко Т. О., Месробян М. С. Напрями організації інклюзивного туризму в місті Умань Черкаської області. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (17 листопада 2022 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2022. С. 227 –231. 

6.Юмагулова А. М., Погорєлов В. О. Можливості та загрози розвитку підприємництва та бізнес-екоситем у туризмі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (17 листопада 2022 року). Умань ВПЦ «Візаві», 2022. С. 264 – 266.

 

2023 рік

 1. Слатвінська Л.А., Букатинська А. П., Бричук Ю. В. Туризм у кризу та воєнний час: стратегії, тренди на прикладі Уманської територіальної громади. Туризм в Україні: виклики та відновлення  : зб. матеріалів Міжнародного туристичного форуму (21-22 березня 2023 року). Київ.  КНЕУ, 2023. С.174-177.
 2. Слатвінська Л.А., Букатинська А. П., Бричук Ю. В. Особливості розвитку туризму за участі громадських організацій та грантових фондів. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : зб. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2023 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко. С. 58-61.
 3. Слатвінська Л.А., Гнилозубенко Д. С., Месробян М. С. Аналіз соціально-економічної активності екскурсійного туризму. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : зб. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2023 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко. С. 177-180.
 4. Слатвінська Л.А., Махо І. П., Залозний В. П. Розвиток туристично-рекреаційних комплексів Черкаської області під час війни та післявоєнний період в Україні. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи :зб. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2023 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко. С. 211-213.
 5. Букатинська А. П. Особливості управління бізнес-проєктами підприємств індустрії туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.
 6. Будушевський Р. В. Аспекти управління готельним господарством регіону. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.
 7. Дмітрвєв С. М. Особливості управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.
 8. Залозний В. П. особливості формування стратегії індустрії гостинності на регіональному рівні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.
 9. Погорєлов В. О. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Черкаській області. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.
 10. Юмагулова А. М. Управління інноваціями в секторі туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.
 11. Йовенко М. О. Тенденції розвитку кейтерингу. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. 600 с.

 

 


     

Міні галерея


Червень
Серпень