Маркетинг в системі управління сучасним підприємством

 • Дата оновлення: 20.03.2024

Керівники гуртка:

 • к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Гуменюк А. В.,
 • старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Гарматюк Олена Валентинівна.

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, 14 год. 20 хв., ауд. 316.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
 • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Ляпало Олександра 351
2. Лавренюк Володимир 351
3. Цистан Дарія 351
4. Петраков Євгеній 351
5. Гулковська Катерина  451
6. Лойтаренко Сергій  451
7. Мельник Владислава 451
8. Шарандак Максим 451
9. Андрійчук Андрій 551
10. Черній Анастасія 551
Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 27.09.2023 Гуменюк А. В.

Гарматюк О. В.

2. Участь у науково-практичному семінарі «Діджитал – маркетинг для малого бізнесу» 25.10.2023 Гуменюк А. В.

Гарматюк О. В.

2. Участь в Х Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» 17.11.2023 Гуменюк А. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: «Новітні підходи до маркетингу в цифровій економіці»» 29.11.2023 Гуменюк А. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

4. Організація та проведення Круглого стола: «Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу» 27.12.2023 Гуменюк А. В.,

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

5. Організація та проведення диспуту на тему: «Стратегії захисту національних брендів» 28.02.2024 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «SMM як інструмент маркетингових комунікацій» 27.03.2024 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Проблеми розвитку інноваційного маркетингу в Україні» 24.04.2024 Гарматюк О. В., Гуменюк А. В.,

члени гуртка

8. Обговорення результатів досліджень з теми: «Специфіка проведення кабінетних маркетингових досліджень» 2.05.2024 Гарматюк О. В., Гуменюк А. В.,

члени гуртка

9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 29.05.2024 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

 

Участь в наукових заходах:

Студенти Корнєєва О. О. та Корнєєва І. О. взяли участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського зі спеціальності «Менеджмент». Тема наукової роботи: «Management of the marketing activities of a pharmaceutical enterprise» (м. Кременчук, травень-червень 2023 року).

Публікації:

 1. Мельник В.А. Ефективні маркетингово-логістичні стратегії. «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп.2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.]; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. С. 326–330.
 2. Шарандак М. В. Маркетингово-логістичні системи підприємств як засіб підвищення конкурентоспроможності. «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп.2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023.  С. 353–358.
 3. – Андрійчук А. В. Дослідження та удосконалення маркетингової стратегії стимулювання продажів. «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп.2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023.  С. 300–303.
 4. Тітаренко О. О., Черній А. Л. Маркетингова політика розподілу підприємства. «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 16 листоп.2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: О. Л. Богашко, С. М. Подзігун, Л. А. Чвертко]. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2023. С. 346–350.


 

Міні галерея


Травень
Липень