Сучасні тенденції грошово-кредитної політики

  • Дата оновлення: 20.03.2024

Керівник проблемної групи: Гвоздєй Н.І., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

 

Староста проблемної групи: Стадничук Аліна

Мета функціонування групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем грошово-кредитної політики.

Завдання проблемної групи:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • об’єктивно та професійно оцінювати стан та перспективи розвитку грошово-кредитної політики України;
  • уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розвитку грошово-кредитної політики України;
  • набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;
  • показати можливі напрямки впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи;
  • визначати сукупність напрямів сучасної грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансової кризи;
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань:  четверта середа місяця, 14 год. 20 хв, аудиторія 318.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Шкробтак Максим III курс, 313 група
2. Стадничук Аліна IV курс, 421 група
3. Ліпська Анжеліка IV курс, 421 група
4. Царелунга Тетяна IV курс, 412 група
5. Якименко Ілона IV курс, 421 група
6. Ковригіна Наталія IV курс, 421 група
7. Васильовка Олег III курс,322 група

План роботи проблемної групи

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Cучасні тенденції грошово-кредитної політики»

13.09.23р. Гвоздєй Н.І.
2. Проведення семінару-практикуму: «Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки» 18.10.23р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Стан та перспективи міжнародного фінансового ринку»

22.11.23р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Теоретичні засади діяльності комерційних банків»

20.12.23р. Гвоздєй Н.І.

Шкробтак М.

5. Проведення семінару-практикуму: «Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною» 28.02.24р. Гвоздєй Н.І.

Ліпська А.

6. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошово-кредитна політика на сучасному етапі»

20.03.24р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

7. Проведення семінару-практикуму: «Структура та інфраструктура грошово-кредитного ринку» 24.04.24р. Гвоздєй Н.І.

Якименко І.

8. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз»

22.05.24р. Гвоздєй Н.І.

Ковригіна Н.

Стадничук А.

Участь у наукових заходах

Процько  К. О. – Підготовлено до   ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», м. Харків). Тема наукової роботи: «Ринкова позиція АТТВБВ «Ощадбанк».

Стадничук  А. С. взяла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science 2022” за спеціальністю «Економіка і управління» з роботою на тему: «International financial and credit institutions and their cooperation with Ukraine» (2022 р.);

Стадничук  А. С. взяла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science 2023” за спеціальністю «Економіка і управління» з роботою на тему: «Ensuring the development of the intellectual capital of the enterprise» (2023 р.).

Публікації студентів

Процько  К. О.   Оцінка ефективності інвестиційного кредитування аграрних проектів. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 46-48.

Шкробтак М.В. Формування та особливості кредитної політики комерційного банку. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. М. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір]. – Умань, 2021. – 110-113 с.

Стадничук А. С. Особливості посередницьких операцій банку на фондовому ринку. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. М. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір]. – Умань, 2021. – 110-113 с.

Шкробтак М.В. Банківські ризики  їх вплив на фінансову стійкість комерційних банків. ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Слатвінська Л. А., Чвертко Л. А., Джога О. В., Благополучна А. Г. – Умань : Візаві, 2022. – 311 с.– 101-104 с. 

 Стадничук А. С. Валютні операції:сучасний стан та перспективи розвитку. ІХ Всеукраїнськ науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Слатвінська Л. А., Чвертко Л. А., Джога О. В., Благополучна А. Г. – Умань : Візаві, 2022. – 311 с.. – 104-108 с. 

 

  

 

Квітень
Червень