СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

  • Дата оновлення: 22.04.2024

Керівники проблемної групи:

Керівник проблемної групи: Осадчук Н.В.кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста проблемної групи: Грабчак Ірина, 121 група.

Мета функціонування гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку бюджетної системи України.

Завдання гуртка:

набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики сучасної бюджетної системи;

– визначати сукупність заходів, що забезпечують використання бюджету як одного із дійових інструментів економічної та соціальної політики держави;

– дослідження автономності бюджетів як визначальної передумови раціональної і ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади;

– формування практичних навичок стосовно методів і джерел формування доходів бюджетів та напрямів і форм фінансування видатків;

– показати можливі напрямки впливу бюджету на соціально-економічний розвиток суспільства в ринкових умовах;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, аудиторія 317, 14 год. 20 хв.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1 Грабчак Ірина I курс, 121 група
2 Турчіна Мар’яна I курс, 121 група
3 Коваленко Мар’яна I курс, 121 група
4 Малярчук Владислав I курс, 121 група
5 Науменко Анна I курс, 121 група
5 Бруньковська Софія ІI курс, 222 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 17.09.2023 р. Осадчук Н.В.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Особливості об’єднаних громад в Україні» 15.10.2023 р. Осадчук Н.В.

 

3 Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» 19.11.2023 р. Осадчук Н.В.

 

4 Засідання на тему: «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація»» 17.12.2023 р. Осадчук Н.В.

Легедза І.

5 Засідання на тему: «Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» 18.02.2024 р. Осадчук Н.В.

Лісовська О.

6 Проведення круглого столу «Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» 18.03.2024 р. Осадчук Н.В.

члени групи

7 Засідання на тему: «Бюджетний процес на загальнодержавному та місцевому рівнях » 15.04.2024 р. Осадчук Н.В.

Шевчук В.

8 Засідання на тему: «Фінансування культурно-освітніх закладів » 20.05.2024 р. Осадчук Н.В.

Участь гуртківців у наукових заходах:

Мачарашвілі Р.Р. – у конкурсі для студентів (finance.ua, жовтень 2019 р.). Тема наукової роботи: «Розвиток ринку кредитування в Україні у розрізі банків та мікрофінансових організацій»;

Бровко Н.В.  – у V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.).

Публікації студентів-гуртківців:

Бровко Н.В. Депозитна діяльність банків України. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 85-87.

Перемога Кифоренко Людмили у II турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Black Sea Science 2023”.

 

Міні галерея


Квітень
Червень