Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні

 • Дата оновлення: 19.04.2024

Керівник проблемної групи: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Махо Ірина, студентка 481 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322 (Google Meet), 14 год. 20 хв

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем ринку туристичних послуг.

Завдання проблемної групи:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування й функціонування ринків туристичних послуг та перспектив їхнього подальшого розвитку;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

1 Махо Ірина 481
2 Гнилозубенко Дмитро 481
3 Паршин Микола 481
4 Кирилюк Олексій 371
5 Матушко Анна 681
6 Гуцал Дар’я  481

Зміст роботи Дата Відповідальний
Організаційне засідання. Затвердження плану проблемної групи 11.09.2023 р. Кирилюк І. М.

Махо І.

Засідання на тему: «Особливості функціонування туристичного ринку в кризових умовах» 9.10.2023 р. Кирилюк І. М.,

Матушко А.

Засідання на тему: «Сучасні світові тенденції розвитку туризму. Туризм в Україні: стан та тенденції розвитку». 13.11.2023 р. Кирилюк І. М.,

Гнилозубенко Д.

Засідання на тему: «Дослідження туристичного потенціалу м. Умані. Економічні та соціально-культурні аспекти розвитку туризму в місті». Презентація історико-культурних туристичних ресурсів міста. 11.12.2023 р. Кирилюк І. М.,

Махо І.

Засідання на тему: «Сільський зелений туризм: сучасні проблеми та перспективи розвитку (на прикладі Черкаської області)» 12.02.2024 р. Кирилюк І. М.,

Гуцал Д.

Засідання на тему: «Тенденції розвитку туризму в Україні в контексті євроінтеграційних процесів» 11.03.2024 р. Кирилюк І. М.,

Кирилюк О.

Засідання на тему: «Дослідження туристичного потенціалу Черкаського регіону» (підготовка презентації туристичних маршрутів) 8.04.2024 р. Кирилюк І. М.,

Гнилозубенко Д.

Засідання на тему: «Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України». 13.05.2024 р. Кирилюк І. М.,

Паршин М.

Участь учасників проблемної групи у наукових заходах:

 

Кирилюк Олексій (371 група) взяв участь у Міжнародній освітньо-практичній олімпіаді з туризму (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), 28–29 листопада 2023 р. Зайняв 3 місце.

 

Кирилюк Олексій (371 група), Гнилозубенко Дмитро (481 група) взяли участь у V Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідницьких робіт з економіки (Комратський державний університет, Молдова, 2023 року). Тема наукової роботи: «Mobile applications as an innovative tool for planning and implementing tourist trips». Нагороджені дипломом ІІІ ступеня.

 

Матушко Анна (681 група) взяла участь у V Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідницьких робіт з економіки (Комратський державний університет, Молдова, 2023 року). Тема наукової роботи: «Ecological tourism: problems of development in the context of the russian-ukrainian war». Нагороджена дипломом ІІ ступеня.

 

Матушко Анна (57м група) взяла участь у Міжнародній освітньо-практичній олімпіаді з туризму (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), 28 листопада – 2 грудня 2022 р. Зайняла 1 місце.

 

Кирилюк Олексій (26 група), Матушко Анна (57м група) взяли участь у ІV Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідницьких робіт з економіки (Комратський державний університет, Молдова, 2022 року). Тема наукової роботи: «Social networks as an innovative tool for the promotion of tourism services in modern conditions». Нагороджені дипломом ІІ ступеня.

Матушко А. А.  взяла участь у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science» напрямок «Економіка і управління». Тема наукової роботи: «Assessment of the activity of the tourist cluster «Western Cherkashchina»: regularities of formation and development orientations».

Матушко А. А.  взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Тема наукової роботи «Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону».

Клодницька В. взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Тема наукової роботи «Паломництво хасидів до могили цадика Нахмана як перспективний напрям туризму».

Клодницька В. взяла участь у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science». Тема наукової роботи «Smart-tourism: new technologies and challenges of modernity».

Котик Ірина взяла участь у Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка». Нагороджена дипломом за розробку унікального туристичного туру.

Гаврилишин Світлана взяла участь у Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка». Нагороджена дипломом за розробку унікального туристичного туру.

Бойко Марина взяла участь в Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка». Нагороджена дипломом за розробку унікального туристичного туру.

Букатинська Анастасія взяла участь в Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка».

 

Публікації студентів-гуртківців

2019 р.

 1. Вовк Л. П. Інновації як фактор розвитку туризму. Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Всеукраїнської студентської інтернет-конференції, 20-24 березня 2019 року. Житомир, 2019. С. 211–214.
 2. Дзюба Ю. А. Роль інновацій у розвитку туристичного бізнесу. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень-травень 2019 року. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. Б. Бекетова, 2019 рік. С. 206–207.
 3. Столбова А. С. Особливості розвитку туризму в малих історичних містах. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень-травень 2019 року. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. Б. Бекетова, 2019 рік. С. 243–245.
 4. Ярошенко К. А. Жіночий туризм та його особливості. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень-травень 2019 року. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019 рік. С. 337–338.

 

2020 р.

 1. Матушко А. А., Цимбалюк Ю. А. Сучасні тенденції маркетингу в туристичному бізнесі. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 – 20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020 р. С. 137–139.
 2. Горищак А. А., Матушко А. А. Інноваційні послуги як головний чинник зростання продуктивності готельного сектору. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. 367–372.
 3. Кобилецька І. О. Чинники стійкого розвитку індустрії гостинності. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. 372–374.
 4. Котик І. Інновації в індустрії гостинності як умова підвищення конкурентоспроможності галузі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. 380–384.
 5. Кирилюк І. М., Коноваленко А. Л. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. 340–343.
 6. Собчик К. Ф. Інновації як визначальний елемент розвитку готельної індустрії. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. 395–399.
 7. Гаврилишин С. В. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. 362–367.

2021 р.

 1. Гаврилишин С. В., Матушко А. А. Інноваційні технології: інструмент розвитку сфери туризму. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021. С.175–177.
 2. Дяченко О. І. Управління туристичним підприємством. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021. С.197–199.
 3. Косуліна О. В. Екологізація у готельно-ресторанному бізнесі. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021. С.84–86.
 4. Кобилецька І. О. Архітектура: культурний ресурс українського туризму. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021. С.407–409.
 5. Кирилюк І. М., Котик І. В. Вплив пандемії на розвиток внутрішнього туризму. Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб. матеріалів І Всеукр. наук. – практ. конф. (м.Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за ред. доц. Морозової О.С. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С.213–215.
 6. Кирилюк І. М., Гаврилишин С. В. Пандемія коронавірусу COVID-19 як чинник розвитку внутрішнього туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. Умань : Візаві, 2021. С. 610–613.
 7. Кобилецька І. О., Кирилюк О. В. Напрями розвитку туристичної галузі в умовах пандемії COVID-19. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. Умань : Візаві, 2021. С. 613–616.

 

2022 р.

 

 1. Kyryliuk O. V. Аdvertising as an effective way of promoting a tourist product. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективиматер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 жовтня 2021 р., м. Черкаси). Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко, С. 49–51.
 2. Кирилюк І. М., Волошина Я. С. Роль соціальних мереж у формуванні іміджу туристичних підприємств. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.). Умань : Візаві, 2022. С.219-223.
 3. Дяченко О. І., Кирилюк І. М. Організація роботи закладів ресторанного господарства в кризових умовах. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.). Умань : Візаві, 2022. С.283-286.
 4. Matushko Anna, Kyryliuk Oleksii. Social networks as an innovative tool for the promotion of tourism services in modern conditions. IV международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике/ гл. ред.: Дудогло Татьяна; ред. коллегия: Пармакли Дмиитрий, Кураксина Светлана, Тодорич Людмила и др. Комрат: Комратский Государственный университет, Научно-исследовательский Центр «Прогресс» 2022, (Tipogr. «Centrogafic»). Antetit.: Комрат. рр.23-30. ISBN 978-9975-83-055-3.  https://kdu.md/images/Files/4–konkurs-stud-rabot-tom-3-2022.pdf

 

2023 р.

 

 1. Кирилюк І. М., Кирилюк О. В. Туризм як засіб реабілітації та соціальної інтеграції для учасників бойових дій під час російсько-української війни. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2023 р., м. Черкаси). Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко, 2023. С. 153-156.
 2. Кирилюк І. М., Кирилюк О. В. Використання Instagram для просування туристичних послуг у сучасному інформаційному просторі. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 24-25 травня 2023 р., Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С. 59-62.
 3. Кирилюк І. М., Кирилюк О. В. Роль мобільних застосунків для планування та здійснення туристичних подорожей. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 березня 2023 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2023, Част. 3. С.81-85. https://kuk.edu.ua/nauka/#tab-1-1-3

 

Міні галерея


Червень
Серпень