Актуальні проблеми розвитку туризму

  • Дата оновлення: 20.10.2023

Керівник  проблемної групи:

Литвин Оксана Вікторівна, старший викладач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Драч Леся, студентка 471 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: перший четвер місяця, ауд.214, 12 год. 50 хв.

Мета функціонування проблемної групи: формування у студентів наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері туризму, генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку туристичної галузі в Україні.

Завдання проблемної групи:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– формування навичок самостійної творчої пошукової роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень у сфері туризму;

– з’ясування специфіки ведення туристичного бізнесу та управління туристичними об’єктами;

– дослідження проблем якості надання послуг суб’єктами туристичного бізнесу для підвищення рівня їх ефективності.

№ п/п ПІП студента Група
1. Драч Леся 471
2. Михайловський Володимир   281
4. Громова Єлизавета 181
5. Жук Діана 681
6. Сторчова Вікторія 671

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання. Затвердження складу та плану роботи проблемної групи 07.09.2023  Литвин О. В.
2. Круглий стіл на тему: «Роль маркетингових комунікацій у розвитку індустрії гостинності та підвищенні її конкурентоспроможності»  05.10.2023 Литвин О. В.

Сторчова В.

3. Засідання на тему: «Вплив методів управління на ефективність діяльності туристичного підприємства» 02.11.2023 Литвин О. В.

Жук Д.

4. Засідання на тему: «Перспективи розвитку регіонального туризму» 07.03.2024 Литвин О. В.

Громова Є.

5. Круглий стіл на тему: «Міжнародний досвід розвитку туристично-інформаційних центрів» 04.04.2024 Литвин О. В.

Михайловський В.

6. Засідання на тему: «Вплив інноваційних технологій на визначення екотрендів в туризмі» 02.05.2024 Литвин О. В.

Драч Л.

Участь у наукових заходах:

Драч Л. Еко-тренди у сфері гостинності (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Одеська національна академія харчових технологій )


Міні галерея


Червень
Серпень