Шляхи удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України

  • Дата оновлення: 20.02.2020

Слатвінська Леся Анатоліївна, к. .е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста:

Бойко Марина Василівна, студентка 47 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: третій понеділок місяця, ауд. 322, 14 год.20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь і навичок щодо організації наукової діяльності, а також підготовка студентів до постановки та вирішення наукових проблем, що виникають в процесі удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України.

Завдання наукового гуртка

є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– планування, організації, постановки наукової проблеми та методології її дослідження, оцінки результатів та їх апробації;

– набуття студентами практичного досвіду в науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах; конкурсах.

– визначення умов формування та функціонування рекреаційної індустрії України, виявлення особливостей становлення і розвитку ринку рекреаційних послуг України;

– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою планування, розробки, реалізації рекреаційної діяльності;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№П/п Прізвище, ім’я  Курс і група
1 Бойко Марина  47 гр.
2 Мельник Діана 26 гр.
3 Ярошенко Катерина 48 гр.
4 Коваленко Ілля 26 гр.
5 Пушкар Максим 26 гр.
6 Столбова Анастасія 67 гр.
7 Круценко Тетяна 17 гр.
8 Котик Ірина 27 гр.
9 Коноваленко Анастасія 27 гр.

№ п/п Зміст роботи наукового гуртка Дата Відповідальний

 

1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка.

Підготовка студентів до участі у науково-методичному семінарі: «Сучасний стан та проблеми розвитку сільського (зеленого туризму)»,

26 вересня 2019 р.

Вересня 2019 р.

 

Слатвінська Л. А., Бойко М. В.
2 Засідання на тему: «Розвиток екскурсійної діяльності як бізнес-фактора Уманщини» Жовтень-листопад 2019 р.

 

Слатвінська Л. А., Бойко М. В.
3 Засідання на тему: «Розвиток екскурсійної діяльності на розвиток рекреаційної індустрії»

 

Жовтень-листопад 2019 р.

 

Слатвінська Л. А., Бойко М. В.
4 Засідання на тему: «Особливості підготовки фахівців для організації екскурсійної діяльності» Жовтень-листопад 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

5 Засідання на тему: «Мотивація персоналу як основа ефективної роботи в сфері туризму» Жовтень-листопад 2019 р.

 

Слатвінська Л. А., Столбова А. С.
6 Засідання на тему: Підготовка до участі в міжнародній олімпіаді з туризму Лютий 2020 р.

 

Слатвінська Л. А., Круценко Т. В.
7 Засідання на тему:

«Підготовка до участі регіонального конкурсу бізнес-планів серед студентської молоді»

Лютий-березень 2020 р.

 

Слатвінська Л. А., Бойко М. В.
8 Засідання на тему: «Підготовка до участі в міжнародній конференції» Березень-квітень 2020 р.

 

Слатвінська Л. А., Бойко М. В., Круценко Т. В., Коваленко І.
9 Засідання на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку рекреаційних комплексів Уманського краю» Квітень 2020 р.

 

Слатвінська Л. А., Бойко М. В.

Участь у наукових заходах:

Участь студентів у науково-методичних семінарах «Сучасний стан та проблеми розвитку сільського (зеленого туризму), 26 вересня 2019 р., координатор доцент Кирилюк І. М. «Розвиток екскурсійної діяльності як бізнес-фактора туристичної сфери Уманщини», 20 листопада 2019 р., координатор доцент Слатвінська Л. А.

Публікації:

  1. Столбова А. С. Мотивація персоналу як основа ефективної роботи у сфері туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 178 – 180.
  2. Котик І. В. Розвиток активного туризму в україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 172-173.
  3. Коноваленко А. Л. Рекреація в Україні: пріоритети розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 170-171.

 


Міні галерея


Лютий