Шляхи удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України

  • Дата оновлення: 13.02.2019

Слатвінська Леся Анатоліївна, к. .е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста:

Бойко Марина Василівна, студентка 37 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: третій понеділок місяця, ауд. 322, 14 год.20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь і навичок щодо організації наукової діяльності, а також підготовка студентів до постановки та вирішення наукових проблем, що виникають в процесі удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України.

Завдання наукового гуртка

є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– планування, організації, постановки наукової проблеми та методології її дослідження, оцінки результатів та їх апробації;

– набуття студентами практичного досвіду в науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах; конкурсах.

– визначення умов формування та функціонування рекреаційної індустрії України, виявлення особливостей становлення і розвитку ринку рекреаційних послуг України;

– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою планування, розробки, реалізації рекреаційної діяльності;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№П/п Прізвище, ім’я  Курс і група
1 Бойко Марина  3, 37 гр.
2 Левченко Світлана 2, 67м гр.
3 Гаврилюк Юхим  3, 37 гр.
4 Ярошенко Катерина 3, 37 гр.
5 Кравець Ярослава 2, 28 гр.
6 Кирилюк Висилина 2, 28 гр.
7 Пересунько Марія 1, 16 гр.

№ п/п Зміст роботи наукового гуртка Дата Відповідальний

 

1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка.

Підготовка студентів до участі у науково-методичному семінарі: «Партнерство держави, бізнесу та освіти в розвитку індустрії гостинності»,

26 вересня 2017 р.

17.09.2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

2 Засідання на тему:

«Сучасний стан розвитку рекреаційної індустрії в умовах глобалізації»

15. 10. 2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

3 Засідання на тему: «Реалії та перспективи функціонування рекреаційної індустрії України»

 

19.11.2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

4 Засідання на тему:

«Розвиток інклюзивного туризму в рамках функціонування рекреаційної індустрії України»

17.12.2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

5 Засідання на тему:

«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку рекреаційної індустрії».

18.02.2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко Л. А.

Гаврилюк Ю. Р.

6 Засідання на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку рекреаційних комплексів Уманського краю» 15.04. 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

7 Засідання на тему: «Роль Національного дендропарку «Софіївка» НАНУ у розвитку рекреаційної індустрії України» 20.05. 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко Л. А.

8 Засідання на тему: «Роль освітніх, медичних, мистецьких закладів та ЗМІ у формуванні рекреаційної культури населення» 17.06. 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко Л. А.

Участь у наукових заходах:

 Участь студентів у науково-методичному семінарі «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичних маршрутів Уманщини», 26 вересня 2018 р., координатор Слатвінська Л. А.

Бойко Марина Василівна, студентка 37 групи, спеціальності 242 «Туризм» прийняла участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році з напряму «Туризм», що відбувся на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема наукової роботи «Перспективи розвитку інклюзивного   туризму в Україні» та прийняла  участь в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році з напряму «Туризм», що відбувся на базі  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
 
Публікації:
  1. Левченко С.В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / С. В. Левченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 287-290.
  2. Кравець Я.Я.Туристичні кластери як передумова ефективності розвитку туризму / Я. Я. Кравець, В. І. Кирилюк /Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-листопада 2018 р., – м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 282-284.
  3. Бойко М. В. Особливості розвитку інклюзивного туризму / М. В. Бойко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф., [м. Умань], 31 жовтня-1 листопада 2018 р., –м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С257-259.


Міні галерея


Вересень
Листопад