Інноваційні технології в туризмі

  • Дата оновлення: 23.11.2021

Слатвінська Леся Анатоліївна, к. .е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста:

Гнилозубенко Дмитро, студент 27 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: третій понеділок місяця, ауд. 322, 14 год.20 хв.

Мета функціонування наукової проблемної групи: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь і навичок щодо організації наукової діяльності, а також підготовка студентів до постановки та вирішення наукових проблем, що виникають в процесі розвитку та впровадження інновацій в туризмі.

Завдання наукового гуртка

є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– планування, організації, постановка наукової проблеми та визначення методики її дослідження, оцінка результатів та їх апробація;

– набуття студентами практичного досвіду в науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах; конкурсах.

– визначення умов формування та функціонування туристичної сфери за вектором «освіта- бізнес-адміністрування», виявлення особливостей розвитку ринку  інноваційних туристичних послуг України;

– використання інноваційних технологій з метою планування, розробки, реалізації туристичної діяльності;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

№ п/п Прізвище, імя Курс і група
1 Гнилозубенко Дмитро 2, 27
2 Букатинська Анастасія 4, 47
3 Бригадир Богдана 1, 16
4 Месробян Маріета 1, 17
5 Круценко Тетяна 2, 27в
6 Ткачук Богдана 1, 16
7 Чеканюк Альона 2,27м

№ п/п Зміст роботи наукового гуртка Дата Відповідальний

 

1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукової проблемної групи.

Підготовка студентів до участі у міжкафедральному науково-методичному семінарі: «Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму».

20 вересня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
2 Засідання на тему: «Розвиток туристичного продукту та послуг на Черкащині». 18 жовтня, 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
3 Засідання на тему: «Розвиток екскурсійної діяльності як складової туристичного продукту Уманщини».

 

15 листопада, 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
4 Засідання на тему: «Вивчення досвіду роботи закладів готельно-ресторанного господарства Умані». 20 грудня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
5 Засідання на тему: «Вивчення досвіду роботи інфраструктурних об’єктів розвитку туризму» 21 березня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
6 Засідання на тему: «Інвестиційні т а грантові програми розвитку інноваційного туризму». 18 квітня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
7 Засідання на тему: « Роль трудових ресурсів у розвитку інновації в туризмі». 16 травня 2021 р.

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.
8 Засідання на тему: «Звіт за проведену роботу наукової проблемної групи «Інноваційні технології в туризмі»

 

20 червня 2021 р.

 

 

Слатвінська Л. А., Гнилозубенко Д.

 

 

 

Конкурс студентських наукових робіт:

Студентка 3 курсу ОП Туризм Анастасія  Букатинська  отримала Диплом ІІІ ступеня за участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес»,  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

  Тема: “Urban tourism: prospects of the influence of tourism on the development of cities of the Cherkasy region (Ukraine)”. Науковий керівник: к.е.н., доцент Л. А. Слатвінська.

 

 


Міні галерея


Листопад