Шляхи удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України

  • Дата оновлення: 11.10.2018

Слатвінська Леся Анатоліївна, к. .е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста:

Бойко Марина Василівна, студентка 37 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: третій понеділок місяця, ауд. 322, 14 год.20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь і навичок щодо організації наукової діяльності, а також підготовка студентів до постановки та вирішення наукових проблем, що виникають в процесі удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України.

Завдання наукового гуртка

є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

– планування, організації, постановки наукової проблеми та методології її дослідження, оцінки результатів та їх апробації;

– набуття студентами практичного досвіду в науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах; конкурсах.

– визначення умов формування та функціонування рекреаційної індустрії України, виявлення особливостей становлення і розвитку ринку рекреаційних послуг України;

– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою планування, розробки, реалізації рекреаційної діяльності;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№П/п Прізвище, ім’я по-батькові Курс і група
1 Клодницька Валентина Василівна 4, 47 гр.
2 Бойко Марина Василівна 3, 37 гр.
3 Гузун Ольга Анатоліївна 3, 37 гр.
4 Дзюба Юлія Андріївна 3, 37 гр.
5 Гаврилюк Юхим Романович 3, 37 гр.
6. Рябков ГригорійАнатолійович 3, 38 гр.
7. Сясько Олег Олексійович 3,38 гр.

№ п/п Зміст роботи наукового гуртка Дата Відповідальний

 

1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка.

Підготовка студентів до участі у науково-методичному семінарі: «Партнерство держави, бізнесу та освіти в розвитку індустрії гостинності»,

26 вересня 2017 р.

17.09.2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

2 Засідання на тему:

«Сучасний стан розвитку рекреаційної індустрії в умовах глобалізації»

15. 10. 2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

3 Засідання на тему: «Реалії та перспективи функціонування рекреаційної індустрії України»

 

19.11.2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

4 Засідання на тему:

«Розвиток інклюзивного туризму в рамках функціонування рекреаційної індустрії України»

17.12.2018 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

5 Засідання на тему:

«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку рекреаційної індустрії».

18.02.2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко Л. А.

Гаврилюк Ю. Р.

6 Засідання на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку рекреаційних комплексів Уманського краю» 15.04. 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко М. В.

7 Засідання на тему: «Роль Національного дендропарку «Софіївка» НАНУ у розвитку рекреаційної індустрії України» 20.05. 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко Л. А.

8 Засідання на тему: «Роль освітніх, медичних, мистецьких закладів та ЗМІ у формуванні рекреаційної культури населення» 17.06. 2019 р.

 

Слатвінська Л. А.

Бойко Л. А.

Участь у наукових заходах:

 Участь студентів у науково-методичному семінарі «Партнерство держави, бізнесу та освіти в розвитку індустрії гостинності», 26 вересня 2017 р., координатор Слатвінська Л. А.

  1. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» взяла участь студентка 27 групи Бойко М. В. – тема наукової роботи «Інклюзивний туризм в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку», (науковий керівник – доцент Слатвінська Л. А.).
  2. Участь у І турі конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентської молоді.

Гаврилюк Ю. Р. – студент 27 групи, тема бізнес-плану «Мобільний додаток Uman Travel Live».

Публікації:

  1. Бойко М. Роль екскурсійної діяльності в розвитку туристичної індустрії міста Умань Черкаської області / М. Бойко // VІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» (м. Миколаїв, 18-19 листопада 2017 р.).
  2. Бойко М. В. Туристичний потенціал Умані: стратегічне значення для України / М. В. Бойко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . –Умань : Сочинський М.М., – 2017.– С.268-270.
  3. Дзюба Ю.А. Мотивація програмного туризму/ Ю.А. Дзюба // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . –Умань : Сочинський М.М., – 2017.– С. 273-276.
  4. Рябков Г. А., Зайченко Р. С. Історія розвитку та сучасний стан туризму в Україні / Г. А. Рябков, Р. С. Зайченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви] . –Умань : Сочинський М.М., – 2017.– С.309-312.


Міні галерея


Жовтень
Грудень