Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи

 • Дата оновлення: 20.09.2019

Керівники гуртка:

 • Гарматюк Олена Валентинівна – викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, ауд. 316, 14 год. 10 хв.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
 • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці.

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Бок Ірина 33
2. Зубкова Анна 33
3. Сквирожа Тетяна 33
4. Кучер Альона 33
5. Лавро Руслана 33
6. Савченко Катерина 33
7. Лимаренко Анастасія 33
8. Богач Олександр 33
9. Сабанюк Петро 33
10. Делікатна Катерина 33
11. Ситник Катерина 33

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 25.09.2019 Гарматюк О. В.

 

2. Участь в

V Всеукраїнській науково-практичній

інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

30.10.2019 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: «Контент-маркетинг – мистецтво переконання» 27.11.2019 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

4. Організація та проведення Круглого стола: «Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу» 25.12.2019 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

5. Організація та проведення диспуту на тему: «Дослідження споживчої поведінки» 26.02.2020 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування комплексу маркетингових комунікацій» 25.03.2020 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сутність інтерактивного маркетингу» 29.04.2020 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

8. Обговорення результатів досліджень з теми: «Маркетингові підходи у рейтингуванні підприємств» 27.05.2020 Гарматюк О. В.,

члени гуртка

     

Участь в наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» взяли участь:

Зелінська О. Д. – тема наукової роботи «Маркетингові комунікації в банку»;

У I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Маркетинг», по результатам здобуті призові місця:

ІІ місце – Зелінська Олена (студентка ІІІ курсу, 33а групи).

Публікація:

 1. Делікатна, К. В. Передумови виникнення та сутність маркетингу вражень / К. В. Делікатна, В. П. Болецька // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку : матер. І Всеукраїнської  наук.- практ. конф., 19 квітня 2018 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. –  С 83-85.
 2. Олійніченко, В. С. Розвиток мобільного маркетингу в Україні / В. С. Олійніченко // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку : матер.  І  Всеукраїнської  наук.- практ. конф., 19 квітня 2018 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань :  ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 97-100.
 3. Балдинюк, Д. О. Особливості нейромаркетингу в сучасних умовах / Д. О. Балдинюк // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С.25-28.
 4. Лавро, Р. І. Маркетингові цінові стратегії підприємства / Р. І. Лавро // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 194 – 196.
 5. Балдинюк, Д. О. Інноваційний маркетинг як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / Д. О. Балдинюк // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 171 – 173.


 

Міні галерея


Вересень
Листопад