Сучасний маркетинг: погляд у майбутнє

 • Дата оновлення: 30.11.2020

Керівники гуртка:

 • Гарматюк Олена Валентинівна – викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.
 • Гуменюк Алла Валерівна – к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, ауд. 316, 14 год. 10 хв.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
 • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці.

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Ложенко Ганна Петрівна 23
2. Манелюк Анна Петрівна 23
3. Лисак Аліна Аркадіївна 33
4. Черній Анастасія Володимирівна 23
5. Майструк Віктор Олегович 23 м.б.
6. Рогожа Олександра Олександрівна 23 м.б.
7. Сидоренко Владислав Богдановис 23 м.б.
8. Франко Галина Іванівна 23 м.б.
9. Котляр Інна Ігорівна 44
10. Нипка Тетяна Валентинівна 49
Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 25.09.2020 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.

2. Участь в

V Всеукраїнській науково-практичній

інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

30.10.2020 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: «Контент-маркетинг – мистецтво переконання» 27.11.2020 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

4. Організація та проведення Круглого стола: «Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу» 25.12.2020 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

5. Організація та проведення диспуту на тему: «Дослідження споживчої поведінки» 26.02.2021 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування комплексу маркетингових комунікацій» 25.03.2021 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сутність інтерактивного маркетингу» 29.04.2021 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

8. Обговорення результатів досліджень з теми: «Маркетингові підходи у рейтингуванні підприємств» 27.05.2021 Гарматюк О. В.,

Гуменюк А. В.,

члени гуртка

[/accordion_li]

Участь в наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» взяли участь:

Болецька В. П. – тема наукової роботи «Впровадження інноваційного маркетингу в аграрних підприємствах»;

Публікації:

 1. Лисак А. А. Прихована реклама як сучасний інструмент маркетингових комунікацій. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали науково-практичної інтернет конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листопала 2020 р.). Умань, 2020. С.217-220
 2. Котляр І.І. Бенчмаркінг як шлях до конкурентних переваг. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.33–35
 3. Нипка Т.В. Нові пріоритети міжнародної маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та інтеграції України у світове господарство. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Умань, 22 жовтня 2020 р.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.94–97

 


 

Міні галерея


Липень
Вересень