Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи

  • Дата оновлення: 12.04.2018

Керівники гуртка:

  • Король Інна Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом;
  • Гарматюк Олена Валентинівна – викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 318, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу на підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
  • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
  • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
  • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
  • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
  • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці.

п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Кушнір Сергій ЕФ – 33
2. Мельник Анна ЕФ – 33
3. Семененко Андрій ЕФ – 33
4. Хілобоченко Ірина ЕФ – 33
5. Шулудченко Катерина ЕФ – 33
6. Зелінська Олена ЕФ – 33а
7. Пальок Вікторія ЕФ – 33а
8. Фак Лілія ЕФ – 33а
9. Монько Катерина ЕФ – 33а/н
10. Рімаві Єлізавета ЕФ – 33а/н

Зміст роботи Дата Відповідальний
1.Систем маркетингових досліджень на підприємстві 28.09.2017 Фак Л. В.

Пальок В. В.

2.Формування комплексу маркетингових комунікацій 26.10.2017 Кушнір С. О.

Мельник А. А.

3.Маркетингові цінові стратегії 30.11.2017 Семененко А. М.

Хілобоченко І С.

4.Управління комплексом продажів підприємства 28.12.2017 Зелінська В. Д.

 

5.Дослідження споживчої поведінки 22.02.2018 Шелудченко К. О.

Рімаві Є.В.

 

6.Організація рекламної діяльності 29.03.2018 Монько К. П.
7.Контоль маркетингової діяльності 26.04.2018 Хілобоченко І С.
8. Маркетингові підходи у рейтингуванні підприємств 31.05.2018 Фак Л. В.

Участь в наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» взяли участь:

Зелінська О. Д. – тема наукової роботи «Маркетингові комунікації в банку» (науковий керівник – Король І. В.);

У I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Маркетинг», по результатам здобуті призові місця:

ІІ місце – Зелінська Олена (студентка ІІІ курсу, 33а групи).

Публікація:

  1. Зелінська О. Д. Діджител маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій  / О. Д. Зелінська, Л. Фак // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада-01 грудня 2017 р., м. Умань – С. 188-190.


 

Міні галерея


Серпень
Жовтень