Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи

  • Дата оновлення: 03.10.2018

Керівники гуртка:

  • Король Інна Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом;
  • Гарматюк Олена Валентинівна – викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, ауд. 316, 14 год. 10 хв.

Мета діяльності гуртка – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у сфері маркетингу;
  • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності маркетингових процесів;
  • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;
  • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у сфері маркетингу;
  • сформувати навички роботи з науковою маркетинговою інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
  • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці.

п/п

Прізвище ім’я Група
1. Богач Олександр 33
2. Балдинюк Діана Олександрівна 23
3. Бикова Анастасія Сергіївна 23
4. Зубкова Анна Русланівна 23
5. Лавро Руслана Іванівна 23
6. Поп Ірина Володимирівна 23
7. Савченко Катерина Володимирівна 23
8. Сквирська Тетяна Олександрівна 23
9. Скрипник Ростислав Юрійович 23
10. Шпиця Богдан Володимирович 23

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 26.09.2018 Король І. В.

Гарматюк О. В.

 

2. Участь в

V Всеукраїнській науково-практичній

інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

31.10.2018 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: «Контент-маркетинг – мистецтво переконання» 28.11.2018 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

4. Організація та проведення Круглого стола: «Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу» 26.12.2018 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

5. Організація та проведення диспуту на тему: «Дослідження споживчої поведінки» 30.01.2019 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування комплексу маркетингових комунікацій» 27.02.2019 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сутність інтерактивного маркетингу» 27.02.2019 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

8. Обговорення результатів досліджень з теми: «Маркетингові підходи у рейтингуванні підприємств» 24.04.2019 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців

 

29.05.2019 Король І. В.

Гарматюк О. В.,

члени гуртка

Участь в наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» взяли участь:

Зелінська О. Д. – тема наукової роботи «Маркетингові комунікації в банку» (науковий керівник – Король І. В.);

У I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Маркетинг», по результатам здобуті призові місця:

ІІ місце – Зелінська Олена (студентка ІІІ курсу, 33а групи).

Публікація:

  1. Зелінська О. Д. Діджител маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій  / О. Д. Зелінська, Л. Фак // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада-01 грудня 2017 р., м. Умань – С. 188-190.


 

Міні галерея


Жовтень
Грудень