Сучасні тенденції грошово-кредитної політики

  • Дата оновлення: 12.11.2020

Керівник гуртка: Гвоздєй Н.І., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста гуртка: Процько Каріна

Мета функціонування гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем грошово-кредитної політики.

Завдання гуртка:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • об’єктивно та професійно оцінювати стан та перспективи розвитку грошово-кредитної політики України;
  • уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розвитку грошово-кредитної політики України;
  • набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;
  • показати можливі напрямки впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи;
  • визначати сукупність напрямів сучасної грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансової кризи;
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань:  четверта середа місяця, аудиторія 318, 14 год. 20 хв.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Процько Карина IV курс, 45 група
2. Стадничук Аліна I курс, 11 група
3. Ліпська Анжеліка I курс, 11 група
4. Царелунга Тетяна I курс, 15 група
5. Якименко Ілона I курс, 15 група
6. Ковригін Наталія I курс, 15 група
7. Килимник Юлія I курс, 11 група

План роботи наукового гуртка

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Cучасні тенденції грошово-кредитної політики»

24.09.20р. Гвоздєй Н.І.
2. Проведення семінару-практикуму: «Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки» 30.09.20р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

 

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Стан та перспективи міжнародного фінансового ринку»

28.10.20р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

Стадничук А.

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Теоретичні засади діяльності комерційних банків»

25.11.20р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

Килимник Ю.

5. Проведення семінару-практикуму: «Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною» 23.12.20р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

Ліпська А.

6. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошово-кредитна політика на сучасному етапі»

25.02.21р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

Царелунга Т.

7. Проведення семінару-практикуму: «Структура та інфраструктура грошово-кредитного ринку» 25.03.21р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

Якименко І.

8. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз»

22.04.21р. Гвоздєй Н.І.

Процько К.О.

Ковригіна Н.

  • Участь гуртківців у наукових заходах: 

Процько  К. О. – Підготовлено до   ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», м. Харків). Тема наукової роботи: «Ринкова позиція АТТВБВ «Ощадбанк».

 

  • Публікації студентів-гуртківців

Процько  К. О.   Оцінка ефективності інвестиційного кредитування аграрних проектів. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 46-48.

[/accordion_li]

Липень
Вересень