СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

  • Дата оновлення: 09.10.2019

Керівники проблемної групи:

Осадчук Н.В., ст. викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста гуртка: Лісовська Олена

Мета функціонування гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку бюджетної системи України.

Завдання гуртка:

набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики сучасної бюджетної системи;

– визначати сукупність заходів, що забезпечують використання бюджету як одного із дійових інструментів економічної та соціальної політики держави;

– дослідження автономності бюджетів як визначальної передумови раціональної і ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади;

– формування практичних навичок стосовно методів і джерел формування доходів бюджетів та напрямів і форм фінансування видатків;

– показати можливі напрямки впливу бюджету на соціально-економічний розвиток суспільства в ринкових умовах;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, аудиторія 317, 14 год. 20 хв.

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1 Розумей Катерина ІІІ курс, 35 група
2 Лісовська Олена І курс, 11 група
3 Іванов Олександр І курс, 11 група
4 Легедза Ірина І курс, 11 група
5 Шевчук Владислав І курс, 11 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1.

Затвердження плану роботи гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Бюджетна система як головна ланка фінансової системи держави»

18.09.2019 р. Осадчук Н.В.
2 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Бюджети об’єднаних територіальних громад: нові напрями розвитку» 16.10.2019 р. Осадчук Н.В.

Розумей К.

3 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Місцеві податки і збори та їх роль у наповненні бюджетів» 20.11.2019 р. Осадчук Н.В.

Іванов О.

4 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Дієвість фінансово спроможних об’єднаних територіальних громад» 18.12.2019 р. Осадчук Н.В.

Легедза І.

5 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Туристичний збір у системі місцевого оподаткування» 19.02.2020 р. Осадчук Н.В.

Лісовська О.

6 Проведення круглого столу «Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад» 18.03.2020 р. Осадчук Н.В.

члени групи

7 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів » 15.04.2020 р. Осадчук Н.В.

Шевчук В.

8 Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення » 20.05.2020 р. Осадчук Н.В.

 

Лютий