Сучасна митна політика в умовах поглиблення інтеграційних процесів

  • Дата оновлення: 22.02.2019

Керівники групи:

  • Коган Наталія Юріївна – викладач;

День, аудиторія, час проведення засідань: Перший вівторок місяця, ауд. 308, 14 год.20 хв.

Мета діяльності групи – вивчення теоретичних аспектів формування якості продукції відповідно до міжнародних норм та стандартів; визначення показників якості продовольчих та непродовольчих товарів, встановлення асортиментної приналежності товарів тощо.

Напрями роботи – формування напряму наукової роботи студентів; вибір теми наукових досліджень; складання робочого плану наукового дослідження, допомога при пошуку наукової літератури, стандартів та патентів; інформування студентів щодо сучасних методів наукових досліджень; надання допомоги студентам в оформленні результатів дослідження наукової роботи, у підготовці тез виступів і доповідей для участі в семінарах і конференціях, у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження.

Основними завданнями діяльності групи є:

  • виробити навички заповнення необхідних документів при розмитненні, сформувати знання стосовно застосування ставок ввізного митавідповідно до УКТЗЕД;
  • ознайомити з формами вантажно-митних декларацій та методикою їх заповнення;
  • сформувати основи знань щодо процесу розмитнення товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також забезпечити розвиток економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у складних та мінливих економічних умовах, адекватно діяти в умовах ринкових відносин, зміни нормативних і законодавчих актів.
№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Зелінська Олена Дмитрівна 43а
2. Фак Лілія Вікторівна 43а
3. Морозов Вадим Олександрович 43а
4. Кушнір Сергій Олександрович 43
5. Мельник Анна Анатоліївна 43
6. Козел Карина Анатоліївна 43

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційна зустріч. Визначення та обговорення тем наукових досліджень студентів. 04.09.2018 Коган Н.Ю.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ». 02.10.2018 Коган Н.Ю.,

Зелінська О.Д.

3. Участь студентів у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». 01.11.2018 Коган Н.Ю., гуртківці

 

4. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «КОНТРАБАНДА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ». 6.11.2018 Коган Н.Ю.,

 Козел А.А.

5. Розгляд та обговорення результатів дослідження «ДЕРЖАВНА МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 04.12.2018 Коган Н.Ю.,

Кушнір С.О.

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ». 05.02.2019 Коган Н.Ю.,

Морозов В.О.

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ». 05.03.2019 Коган Н.Ю.,

Мельник А.А.

8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «ПРОБЛЕМИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ». 02.04.2019 Коган Н.Ю.,

Фак Л.В.

9. Проведення круглого столу на тему: «ЄДИНЕ ВІКНО – ШЛЯХ ДО СПРОЩЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ». 07.05.2019 Коган Н.Ю.,

гуртківці

Міні галерея


Липень
Вересень