Регіональний ринок туристичних послуг

  • Дата оновлення: 24.12.2020

Керівник наукового гуртка: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Котик Ірина, студентка 37 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем ринку туристичних послуг.

Завдання наукового гуртка:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування й функціонування регіональних ринків туристичних послуг та перспектив їхнього подальшого розвитку;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

1 Гаврилишин Світлана 37
2 Кобилецька Інна 37
3 Букатинська Анастасія 37
4 Собчик Катерина 37
5 Котик Ірина 37
6 Коноваленко Анастасія 37
7 Матушко Анна 37

Зміст роботи Дата Відповідальний
Організаційне засідання. Затвердження плану наукового гуртка 8.09.2020р. Кирилюк І. М., Котик І.
Засідання гуртка на тему: «Особливості функціонування туристичного ринку в умовах пандемії COVID-19» 6.10.2020р. Кирилюк І. М.,

Гаврилишин С.

Дослідження туристичного потенціалу м. Умані. 10.11.2020р. Кирилюк І. М.,

Букатинська А.

Круглий стіл на тему: «Сучасні проблеми і перспективи розвитку ринку туристичних послуг» 8.12.2020р. Кирилюк І. М.,

Собчик К.

Дослідження туристичного потенціалу Черкаського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 9.02.2021р. Кирилюк І. М.,

Коноваленко Н.

Дослідження туристичного потенціалу Закарпатського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 9.03.2021р. Кирилюк І. М.,

Матушко А.

Дослідження туристичного потенціалу Київського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 6.04.2021р. Кирилюк І. М.,

Кобилецька І.

Дослідження туристичного потенціалу Подільського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 11.05.2021р. Кирилюк І. М.,

Котик І.

Участь у наукових заходах:

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності «Туризм» взяла участь:

Матушко А. А.  – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Тема наукової роботи «Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону».

Клодницька В. – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Тема наукової роботи «Паломництво хасидів до могили цадика Нахмана як перспективний напрям туризму».

Клодницька В. – у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science». Тема наукової роботи «Smart-tourism: new technologies and challenges of modernity».

Котик Ірина взяла участь в Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка». Нагороджена грамотою за розробку унікального туристичного туру.

Гаврилишин Світлана взяла участь в Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка». Нагороджена грамотою за розробку унікального туристичного туру.

Букатинська Анастасія взяла участь в Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, НТУ «Дніпровська політехніка».

Матушко А. А. взяла участь у роботі ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19–20 травня 2020 р., м. Харків; VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19–20 листопада 2020 р. м.Умань.

Котик І.  взяла участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19–20 листопада 2020 р. м.Умань.

Гаврилишин С.  взяла участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19–20 листопада 2020 р. м.Умань.

Коноваленко А.  взяла участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19–20 листопада 2020 р. м.Умань.

Собчик К.  взяла участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19–20 листопада 2020 р. м.Умань.

Кобилецька І. взяла участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19–20 листопада 2020 р. м.Умань.

Публікації студентів-гуртківців

2019 р.

  1. Вовк Л. П. Інновації як фактор розвитку туризму. Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Всеукраїнської студентської інтернет-конференції, 20-24 березня 2019 року. Житомир, 2019. С. 211–214.
  2. Дзюба Ю. А. Роль інновацій у розвитку туристичного бізнесу. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень-травень 2019 року. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. Б. Бекетова, 2019 рік. С. 206–207.
  3. Столбова А. С. Особливості розвитку туризму в малих історичних містах. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень-травень 2019 року. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. Б. Бекетова, 2019 рік. С. 243–245.
  4. Ярошенко К. А. Жіночий туризм та його особливості. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень-травень 2019 року. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019 рік. С. 337–338.

 

2020 р.

Матушко А. А., Цимбалюк Ю. А. Сучасні тенденції маркетингу в туристичному бізнесі. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 – 20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020 р. С. 137–139.

Горищак А. А., Матушко А. А. Інноваційні послуги як головний чинник зростання продуктивності готельного сектору. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. C. 367–372.

Кобилецька І. О. Чинники стійкого розвитку індустрії гостинності. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. C. 372–374.

Котик І. Інновації в індустрії гостинності як умова підвищення конкурентоспроможності галузі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. C. 380–384.

Кирилюк І. М., Коноваленко А. Л. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. C. 340–343.

Собчик К. Ф. Інновації як визначальний елемент розвитку готельної індустрії. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. C. 395–399.

Гаврилишин С. В. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 19-20 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева ; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, В. О. Стойка]. Умань, 2020. C. 362–367.

 

Міні галерея


Лютий