Регіональний ринок туристичних послуг

  • Дата оновлення: 20.02.2020

Керівник наукового гуртка: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Котик Ірина, студентка 27 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем ринку туристичних послуг.

Завдання наукового гуртка:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування й функціонування регіональних ринків туристичних послуг та перспектив їхнього подальшого розвитку;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

1 Гаврилишин Світлана 27
2 Кобилецька Інна 27
3 Форись Анна 27
4 Григораш Ельвіра 27
5 Котик Ірина 27
6 Коноваленко Анастасія 27
7 Матушко Анна 27

Зміст роботи Дата Відповідальний
Організаційне засідання. Затвердження плану наукового гуртка 10.09.2019р. Кирилюк І. М., Котик І.
Засідання гуртка на тему: « Особливості туристичних ринків Іспанії» 8.10.2019р. Кирилюк І. М.,

Гаврилишин С.

Дослідження туристичного потенціалу м. Умані. 12.11.2019р. Кирилюк І. М.,

Форись А.

Круглий стіл на тему: «Сучасні проблеми і перспективи розвитку ринку туристичних послуг» 10.12.2019р. Кирилюк І. М.,

Григораш Е.

Дослідження туристичного потенціалу Черкаського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 11.02.2020р. Кирилюк І. М.,

Коноваленко Н.

Дослідження туристичного потенціалу Закарпатського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 10.03.2020р. Кирилюк І. М.,

Матушко А.

Дослідження туристичного потенціалу Київського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 7.04.2020р. Кирилюк І. М.,

Кобилецька І.

Дослідження туристичного потенціалу Подільського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 12.05.2020р. Кирилюк І. М.,

Котик І.

Участь у наукових заходах:

  • У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності «Туризм» взяла участь:

Матушко А. А. – тема наукової роботи «Формування туристичного класткру як шлях економічного зростання регіону» (науковий керівник – доцент Кирилюк І. М.);

Червень
Серпень