Регіональний ринок туристичних послуг

  • Дата оновлення: 03.10.2018

Керівник наукового гуртка: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Староста: Столбова Анастасія, студентка 57м групи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем ринку туристичних послуг.

Завдання наукового гуртка:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування й функціонування регіональних ринків туристичних послуг та перспектив їхнього подальшого розвитку;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

1 Столбова Анастасія 66м
2 Зашейко Маріна 48
3 Банк Аделіна 47
4 Урбанович Анастасія 48
5 Урбанович Катерина 48
6 Вовк Леся 48

Зміст роботи Дата Відповідальний
Організаційне засідання. Затвердження плану наукового гуртка 11.09.2018р. Кирилюк І. М.,

Столбова А.

Засідання гуртка на тему: « Особливості туристичних ринків Іспанії» 9.10.2018р. Кирилюк І. М.,

Зашейко М.

Дослідження туристичного потенціалу м. Умані. 13.11.2018р. Кирилюк І. М.,

Банк А.

Круглий стіл на тему: «Сучасні проблеми і перспективи розвитку ринку туристичних послуг» 11.12.2018р. Кирилюк І. М.,

Урбанович А.

Дослідження туристичного потенціалу Черкаського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 12.02.2019р. Кирилюк І. М.,

Урбанович К.

Дослідження туристичного потенціалу Закарпатського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 12.03.2019р. Кирилюк І. М.,

Вовк Л.

Дослідження туристичного потенціалу Київського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 9.04.2019р. Кирилюк І. М.,

Банк А.

Дослідження туристичного потенціалу Подільського регіону (підготовка презентації туристичних маршрутів) 7.05.2019р. Кирилюк І. М.,

Зашейко М.

Участь у наукових заходах:

  • У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності «Туризм» взяла участь:

Клодницька В. І. – тема наукової роботи «Паломництво хасидів до могили цадика Нахмана як перспективний напрям туризму» (науковий керівник – доцент Кирилюк І. М.);

  • У ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка і управління» взяла участь:

Клодницька В. І. – тема наукової роботи «Creation of tourism – innovative clusters as a factor of increasing competitiveness in the region» (науковий керівник – доцент Кирилюк І. М.).

  • Зашейко Марина  – Міжнародний проект (організований за сприяння «Польсько-Української ради обміну молоддю» за ініціативи Гуральського агротуристичного товариства (Польща) та Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) «Молодий громадянин – досвідчений підприємець. Польсько-українські ідеї для сільських територій».
  • І етап конкурсу бізнес-планів:

Столбова А. бізнес-план на тему: «Вендингові апарати – фотобокси» (науковий керівник – к. е. н., доцент Кирилюк І. М.).

Жовтень
Грудень