Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

  • Дата оновлення: 21.02.2020

Керівник гуртка: Штангеєва Надія Іванівна, д.т.н., професор кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Жульковська Дар’я, студентка 46 групи.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей в розвитку інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів в готельно-ресторанному бізнесі;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • визначення умов організації та впровадження інноваційних технологій у роботу готельно-ресторанного господарства;
  • участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

№ п/п П.І.Б. Група
1. Жульковська Дар’я 46
2. Женовчук Тетяна 46
3. Ломтєва Софія 46
4. Діденко Марія 46
5. Тихоненко Оксана 17
6. Ходаківська Марія 17

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 04.09.2019 р. Штангеєва Н.І.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасний стан розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні» 02.10.2019 р. Штангеєва Н.І. Женовчук Т.
3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні впровадження та їх вплив на роботу підприємств готельно-ресторанного господарства» 06.11.2019 р. Штангеєва Н.І. Ломтєва С.
4. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Фінансова підтримка розвитку інноваційних технологій в сфері готельного та ресторанного бізнесу» 04.12.2019 р. Штангеєва Н.І. Діденко М.
5. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні технології у роботі закладів ресторанного господарства» 05.02.2020 р. Штангеєва Н.І. Жульковська Д.
6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону» 04.03.2020 р. Штангеєва Н.І. Тихохенко О.
7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні клінінгові технології в сучасних закладах готельно-ресторанного господарства» 01.04.2020 р. Штангеєва Н.І. Ходаківська М.
8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу» 06.05.2020 р. Штангеєва Н.І. Жульковська Д.


Лютий