Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

  • Дата оновлення: 26.01.2021

Керівник гуртка: Кравченко Леся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Яворська Юля, студентка 26мб групи.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей в розвитку інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів в готельно-ресторанному бізнесі;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • визначення умов організації та впровадження інноваційних технологій у роботу готельно-ресторанного господарства;
  • участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

№ п/п П.І.Б. Група
1. Яворська Юля 26 мб
2. Красвітня Яна 46
3. Деркач Ірина 46
4. Іщук Вадим 46
5. Юр’єв Володимир 46
6. Поліщук Анна 46

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 09.09.2020 р. Кравченко Л.В.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасний стан розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні» 07.10.2020 р. Кравченко Л.В. Красвітня Я.
3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні впровадження та їх вплив на роботу підприємств готельно-ресторанного господарства» 04.11.2020 р. Кравченко Л.В.

Деркач І.

4. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Фінансова підтримка розвитку інноваційних технологій в сфері готельного та ресторанного бізнесу» 02.12.2020 р. Кравченко Л.В.

Діденко М.

5. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні технології у роботі закладів ресторанного господарства» 03.02.2021 р. Кравченко Л.В.

Іщук В.

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону» 03.03.2021 р. Кравченко Л.В.

Юр’єв В.

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні клінінгові технології в сучасних закладах готельно-ресторанного господарства» 01.04.2021 р. Кравченко Л.В.

Поліщук А.

8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу» 05.05.2021 р. Кравченко Л.В.

Красвітня Я.


Жовтень
Грудень