Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

  • Дата оновлення: 11.10.2018

Керівник гуртка: Штангеєва Надія Іванівна, д.т.н., професор кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Староста: Дяченко Оксана, студентка 16 групи.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей в розвитку інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів в готельно-ресторанному бізнесі;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • визначення умов організації та впровадження інноваційних технологій у роботу готельно-ресторанного господарства;
  • участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

№ п/п П.І.Б. Група
1. Косуліна Олена 26
2. Дяченко Оксана 26
3. Антонюк Вікторія 28
4. Марценюк Ольга 28
5. Ряба Анастасія 28
6. Маціборчук Юрій 28

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів 05.09.2018 р. Штангеєва Н.І.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасний стан розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні» 03.10.2018 р. Штангеєва Н.І.

Косуліна О.

3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні впровадження та їх вплив на роботу підприємств готельно-ресторанного господарства» 08.11.2018 р. Штангеєва Н.І.

Дяченко О.

4. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Фінансова підтримка розвитку інноваційних технологій в сфері готельного та ресторанного бізнесу» 06.12.2018 р. Штангеєва Н.І.

Антонюк В.

5. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні технології у роботі закладів ресторанного господарства» 13.02.2019 р. Штангеєва Н.І.

Марценюк О.

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону» 13.03.2019 р. Штангеєва Н.І.

Ряба А.

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Інноваційні клінінгові технології в сучасних закладах готельно-ресторанного господарства» 03.04.2019 р. Штангеєва Н.І.

Маціборчук Ю..

8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу» 03.05.2019 р. Штангеєва Н.І.

Дяченко О.

Публікації:

  1. Антонюк В. В. Інноваційні та перспективні шляхи розвитку курортних готелів Здорове харчування: проблема та шляхи його вирішення / В.В. Антонюк // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф. [м. Умань], 30 листопада – 1 грудня 2017 р., – м. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 327-328.
  2. Маціборчук Ю.В. Інноваційні впровадження та їх вплив на підприємства готельно-ресторанного господарства / Ю.В. Маціборчук // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф. [м. Умань], 30 листопада – 1 грудня 2017 р., – м. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 336-337.
  3. Ряба А.Ю. Підвищення якості обслуговування готельних підприємств на основі інноваційних методів управління персоналом / А.Ю. Ряба // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. мат. V Всеукр. наук. практ. конф. [м. Умань], 30 листопада – 1 грудня 2017 р., – м. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 355-356.


Вересень
Листопад