Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

  • Дата оновлення: 27.02.2019

Керівник наукового гуртка: Білошкурська Н. В., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук, доцент

Староста наукового гуртка: Болецька Валентина, студентка 33 групи

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інструментів ціноутворення, цілісного уявлення проблем розробки та реалізації маркетингової цінової політики.

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Білошкурською Наталією Володимирівною проводяться регулярні заняття з маркетингового ціноутворення; учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукові конференції, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає формування інтересу до маркетингу загалом та практики маркетингового ціноутворення зокрема. На засіданнях гуртка розглядаються та обговорюються результати наукових досліджень з різноманітних напрямів ціноутворення, зокрема формування маркетингових стратегій ціноутворення, поведінки споживача під впливом цін, державного регулювання ціноутворення, дослідження цінової динаміки, ціноутворення брендів тощо.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем маркетингового ціноутворення, а також представити результати своїх наукових досліджень.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Масян Анастасія Анатоліївна 33б(1)
2. Кареліна Каріна Василівна 33б(2)
3. Сабанюк Петро Сергійович 33б(2)
4. Болецька Валентина Петрівна 33
5. Гусєва Єлизавета Юріївна 33
6. Олійніченко Віталій Станіславович 33
7. Постівий Ярослав Олександрович 33
8. Ситник Катерина Василівна 33
9. Ткач Яна Сергіївна 33
10. Маричик Артем Вікторович 33
11. Осадчук Юлія Володимирівна 34
12. Климчук В.Р. 44

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційна зустріч. Визначення та обговорення тем наукових досліджень студентів. 12.09.2018 Білошкурська Н.В.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Ціна як інструмент маркетингової цінової політики». 10.10.2018 Білошкурська Н.В.,

Кареліна К.В.

3. Участь студентів у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». 01.11.2018 Білошкурська Н.В., гуртківці

 

4. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Маркетингові стратегії ціноутворення». 14.11.2018 Білошкурська Н.В.,

Масян А.А.

5. Розгляд та обговорення результатів дослідження «Принципи і методи дослідження чутливості покупців до рівнів цін» 12.12.2018 Білошкурська Н.В.,

Болецька В.П.

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні». 13.02.2019 Білошкурська Н.В.,

Гусєва Є.Ю.

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Ціноутворення брендів». 13.03.2019 Білошкурська Н.В.,

Олійніченко В.С.

8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Ціноутворення в міжнародному маркетингу». 10.04.2019 Білошкурська Н.В.,

Постівий Я.О.

9. Проведення круглого столу на тему: «Методи дослідження економічної кон’юнктури ринку і цінової динаміки». 15.05.2019 Білошкурська Н.В.,

гуртківці

 

Участь в наукових заходах:

  1. У І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» взяла участь, 2019 р.:

Климчук В. Р. – тема наукової роботи «Інтегральна оцінка технологічного розвитку промислового виробництва в Україні» (науковий керівник – Білошкурська Н. В.);

  1. Участь у Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» (номінація: комерційний проект), 2018 р.:

Осадчук Ю. В. – назва бізнес-проекту: Заснування дитячого приватного садочка «школа раннього розвитку дитини» за методикою Монтессорі (науковий керівник – Білошкурська Н. В.).

Публікація:

  1. Болецька, В. П. Роль маркетингових комунікацій в діяльності підприємства / В. П. Болецька // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнесосвіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 174-176.

  

  

 

Міні галерея


Лютий