Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

  • Дата оновлення: 18.02.2020

Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

Керівник наукового гуртка: Білошкурська Н. В., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук, доцент

Староста наукового гуртка: Скрипник Ростислав, студент 33 групи

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інструментів ціноутворення, цілісного уявлення проблем розробки та реалізації маркетингової цінової політики.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Степаненко В.А. 39
2. Йовченко М.В. 39
3. Зелінська А.С. 34
4. Поп І.В. 34
5. Щербак В.В. 32
6. Бакуменко Р.А. 34
7. Батрак Я.В. 34
8. Котляр І.І. 34
9. Соколинська К.І. 34
10. Кириченко К.О. 34
11. Бондаренко К.В. 39
12. Скрипник Р.Ю. 33
13. Зубкова А.Р. 33
14. Плахотнюк О.В. 34б(2)

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційна зустріч. Визначення та обговорення тем наукових досліджень студентів. 11.09.2019 Білошкурська Н.В.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування цінової політики». 09.10.2019 Білошкурська Н.В., Степаненко В.А.
3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Ціна як інструмент маркетингової цінової політики». 13.11.2019 Білошкурська Н.В., Йовченко М.В.
4. Розгляд та обговорення результатів дослідження на тему: «Принципи і методи дослідження чутливості покупців до рівнів цін». 12.12.2019 Білошкурська Н.В., Зелінська А.С.
5. Розгляд та обговорення результатів дослідження «Ціноутворення в міжнародному маркетингу» 12.02.2020 Білошкурська Н.В., Котляр І.І.
6. Проведення круглого столу на тему: «Методи дослідження економічної кон’юнктури ринку і цінової динаміки». 11.03.2020 Білошкурська Н.В., гуртківці
7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні». 08.04.2020 Білошкурська Н.В., Бондаренко К.В.
8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Вплив марочної стратегії на результативність фінансової діяльності підприємств». 13.05.2020 Білошкурська Н.В., Щербак В.В.

 Публікація:

1. Поп І. В., Щербак В. В. Особливості становлення прихованої реклами в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. Умань : Візаві, 2019. С. 106–108.

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Білошкурською Наталією Володимирівною проводяться регулярні заняття з маркетингового ціноутворення; учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукові конференції, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає формування інтересу до маркетингу загалом та практики маркетингового ціноутворення зокрема. На засіданнях гуртка розглядаються та обговорюються результати наукових досліджень з різноманітних напрямів ціноутворення, зокрема формування маркетингових стратегій ціноутворення, поведінки споживача під впливом цін, державного регулювання ціноутворення, дослідження цінової динаміки, ціноутворення брендів тощо.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем маркетингового ціноутворення, а також представити результати своїх наукових досліджень.

  

Міні галерея


Червень
Серпень