Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

  • Дата оновлення: 29.09.2020

Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення

Керівник наукового гуртка: Білошкурська Н. В., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук, доцент

Староста наукового гуртка: Корнєєва Ольга, студентка 33 групи

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інструментів ціноутворення, цілісного уявлення проблем розробки та реалізації маркетингової цінової політики.

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Корнєєва І.О. 33
2. Корнєєва О.О. 33
3. Таранюк О.А. 33
4. Лисак А.А. 33
5. Левчук А.В. 33
6. Прохорчук Б.В.. 33
7. Кубарська Д.В. 33
8. Дремлюга В.В. 33
9. Вдовцов В.С. 39
10. Лога Б.В. 33б
11. Руденко Т.М. 34
12. Скрипник А.Я. 39

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційна зустріч. Визначення та обговорення тем наукових досліджень студентів. 09.10.2020 Білошкурська Н.В.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Вплив сильних торгівельних марок на збільшення цінових потоків компанії». 13.11.2020 Білошкурська Н.В.,

Корнєєва І О..

3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Взаємозв’язок ціноутворення з іншими елементами маркетингової політики підприємства». 11.12.2020 Білошкурська Н.В., Лисак А.А.

 

4. Проведення круглого столу на тему: «Законодавство України про ціноутворення. Державний контроль за цінами». 12.02.2021 Білошкурська Н.В.,

гуртківці

5. Розгляд та обговорення результатів дослідження «Історія появи Правил «Інкотермс» Основні положення, основні чотири групи термінів «Інкотермс»». 12.03.2021 Білошкурська Н.В.,

Руденко Т.М.

6. Розгляд та обговорення  результатів дослідження на тему: «Стратегія ціноутворення». 07.05.2021 Білошкурська Н.В.,

Лога Б.В.

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Білошкурською Наталією Володимирівною проводяться регулярні заняття з маркетингового ціноутворення; учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукові конференції, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає формування інтересу до маркетингу загалом та практики маркетингового ціноутворення зокрема. На засіданнях гуртка розглядаються та обговорюються результати наукових досліджень з різноманітних напрямів ціноутворення, зокрема формування маркетингових стратегій ціноутворення, поведінки споживача під впливом цін, державного регулювання ціноутворення, дослідження цінової динаміки, ціноутворення брендів тощо.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем маркетингового ціноутворення, а також представити результати своїх наукових досліджень.

  

 

 

 

 

 

Міні галерея


Жовтень
Грудень