Науково-дослідна лабораторія управління фінансами

 • Дата оновлення: 19.04.2018

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Завідувач лабораторії – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Слатвінський Максим Анатолійович.

 

Мета діяльності – залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів, що займаються проблемами згідно наукових планів, які розробляються на базі лабораторії, до науково-дослідницької роботи в цьому напрямі.

Основні завдання наукової роботи лабораторії:

 • проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку управління фінансами в Україні;
 • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації через видання поліграфічної та електронної продукції, організацію та проведення наукових конференцій та семінарів, організацію заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;
 • сприяння створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії.

 

Напрями наукової діяльності лабораторії:

 • дослідження теоретико-методологічних засад інвестиційної політики та її фінансового інструментарію як основи забезпечення економічної безпеки;
 • діагностика проблем та перспектив розвитку страхової системи України;
 • визначення ефективних напрямів використання фінансів в умовах ринкового господарювання;
 • прогнозування та моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні;
 • аналіз сучасних проблем фінансового менеджменту на промислових підприємствах;
 • діагностика фінансового стану підприємств АПК;
 • дослідження фінансових проблем реалізації соціальної політики України;
 • визначення теоретичних аспектів фінансових інструментів державного регулювання промислового виробництва в Україні.

 

 Звіт про діяльність лабораторії за 2017 р.

 

 

Контактна інформація:

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

Тел.: (04744) 4-02-70

Ел. пошта: kaf_financy@udpu.edu.ua

Жовтень
Грудень