Творець мій дай мені ім`я

  • Дата оновлення: 06.04.2018

Керівник наукового гуртка: Кирилюк І. М., к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 322, 14 год. 20 хв

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами
методикою науково-дослідної роботи, моніторинг особливостей регіональних
ринків, їх оцінка та виявлення перспектив подальшого розвитку.

Основними завданнями діяльності гуртка є:
– сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців;
– підтримка наукових інтересів студентів;
– сприяння розвитку творчого потенціалу студентів;
– сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді.

Під керівництвом к. е. н, доцента кафедри технологій та організації
туризму і готельно-ресторанної справи проводяться регулярні засідання
гуртка під час яких учасники досліджують особливості регіональних ринків
туристичних послуг; залучаються до підготовки статей та доповідей на
наукові конференції, до участі в олімпіадах та конкурсах; відбувається
підготовка до проведення наукових досліджень; організація екскурсій з метою
ознайомлення з туристичними об’єктами.

Науковий гурток як форма позааудиторної роботи студентів передбачає
формування інтересу до туризму загалом та визначення особливостей
регіональних ринків туристичних послуг зокрема. Щорічно під завершення
навчального року проводиться круглий стіл, в межах обговорення на якому
учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення
актуальних питань регіональних ринків туристичних послуг, а також
представити результати своїх наукових досліджень

План засідань наукового гуртка

Cклад участників наукового гуртка

 

 

Січень
Березень