Творець мій дай мені ім`я

  • Дата оновлення: 06.04.2018

Керівник гуртка: к.е.н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Поворознюк Інна Миколаївна.

Мета діяльності гуртка – обговорення питань щодо широкого спектру
проблем у сфері розвитку готельно-ресторанного бізнесу України, що є
важливим елементом інтеграції українського туристичного ринку в
європейський бізнес і культурне середовище.

Основними завданнями діяльності гуртка є:
– сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-
ресторанної справи;
– підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-
дослідних робіт студентів;
– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній
роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
– заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання
самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів;
– участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти
розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні».

День, аудиторія, час проведення засідань: другий четвер місяця,
ауд. 322, 14 год. 20 хв.

План засідань наукового гуртка

Склад учасників наукового гуртка

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка

Квітень
Червень