Гостьова лекція «Сучасні концепції менеджменту та їх застосування в наукових дослідженнях»

  • Дата публікації: 04.03.2024

01 березня 2024 року, в межах навчальних дисциплін «Методологія та методика наукових досліджень» та «Аспірантський дослідницький семінар», відбулася гостьова лекція на тему «Сучасні концепції менеджменту та їх застосування в наукових дослідженнях» для здобувачів вищої освіти освітньо-наукової програми «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування на запрошення гаранта програми професора Олександра Світового та завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Світлани Подзігун.

Лектор Лілія Кустріч, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Уманського національного університету садівництва, під час лекції висвітлила питання сучасних концепцій менеджменту, охарактеризувала їх принципи, відбулося обговорення теоретико-методичних питань і прикладних аспектів застосування вказаних концепцій у наукових дослідженнях, а також трансформації системи менеджменту в контексті реагування на виклики сьогодення. Лекція викликала жвавий інтерес в аудиторії.

Гарант ОНП 073 «Менеджмент», д.е.н., професор Олександр Світовий подякував професору Лілії Кустріч за цікаву та змістовну презентацію лекційного матеріалу, високий професіоналізм, а також поради щодо напрямів розвитку наукового пошуку наших аспірантів!

Міні галерея


Травень
Липень