ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ

  • Дата публікації: 12.02.2024

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи систематично забезпечує стратегічну співпрацю з підприємствами галузі туризму, що створює ефективний міст між академічною спільнотою і бізнес-середовищем з метою ефективної реалізації освітньо-професійної програми Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

З 05 лютого до 09 лютого 2024 року здобувачі вищої освіти академічних груп 382/5, 481, 482 ОПП Туризм з метою поглибленого вивчення освітнього компонента «Туроперейтинг» (викладач – канд. екон. наук, доцент Леся Слатвінська) пройшли онлайн навчальний курс від міжнародного туристичного агентства, яке працює на ринку 8-ми країн – ТОВ «Поїхали з нами».

Реалізацію курсу забезпечували топ менеджери агентства: Тема 1: «Підсумки 2023 року та плани на 2024» – спікер – Олег Кулик, генеральний директор. Тема 2: «Віддалена робота на прикладі 8-ми країн» – спікер: Антоніна Соцька, директор з продажів. Тема 3: «Залучення нових клієнтів» – спікер: Людмила Супрун, директор з маркетингу. Тема 4: «Ефективна робота в CRM» – Спікер: Юрій Толстіков, product manager CRM. Тема 5: «Як побудувати успішну турагенцію у 2024 році» – спікер: Олег Кулик, генеральний директор.

Проходження курсу посприяло формуванню у здобувачів таких програмних результатів навчання: організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості й норм безпеки; адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях; аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань; виявляти проблемні ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання; приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності; професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях, а також у здобувачів є можливість скористатись пропозицією агентства щодо подальшого працевлаштування.

Міні галерея


Травень
Липень