ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: ОБГОВОРЕННЯ Й АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ЕКОНОМІКА»

  • Дата публікації: 28.12.2023

Виклики, що стоять перед громадянським суспільством вимагають актуалізації знань та набуття нових навиків у здобувачів вищої освіти. З метою розвитку освітніх програм «Економіка» 27 грудня 2023 року відбулася зустріч гарантів та членів проектних груп зі стейкхолдерами задля реалізації спільних проєктів, актуалізації освітніх програм тощо.

Обговорення освітньо-професійних програм із зовнішніми стейкхолдерами та провідними науковцями є невід’ємною частиною процедури розробки, удосконалення освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти та внесення відповідних змін щодо трендових професійних компетентностей.

Відбувся обмін думками стосовно змісту освітньої програми та вимог ринку праці щодо фахівців з економіки. Стейкхолдери звернули увагу на необхідність акцентування більшої уваги на закріпленні отриманих у процесі навчання знань та умінь під час проходження практик на підприємствах і доцільність участі здобувачів ОПП «Економіка» у різних тренінгах і грантах.

Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасних підприємств.

Олексанндр Кірдан, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, професор та гарант ОПП «Економіка» магістерського рівня наголосив на доцільності таких зустрічей та відзначив, що якісна підготовка освітньо-професійних програм є одним з чинників досягнення успішного навчання та набуття професійних навичок. І забезпечення програмних компетентностей та досягнення програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти стає можливим завдяки взаємодії науково-педагогічних кадрів, підприємців та роботодавців, випускників і студентів.

Гарант освітньо-професійної програми «Економіка» бакалаврського рівня Олена Гарник у процесі обговорення підкреслила, що при розробці освітніх програм проектними групами особливу увагу було приділено формуванні ґрунтовних знань, а також здатність їх застосування у практичній діяльності.

Зустріч виявилась цікавою та стала корисною і для гарантів, і для членів проектних груп, і для стейкхолдерів.

Міні галерея


Травень
Липень