ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  • Дата публікації: 19.12.2023

19 грудня 2023 відбулася зустріч гаранта освітньої програми, проєктної групи та науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки із здобувачами першого курсу за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо ознайомлення з порядком реалізації здобувачами освіти індивідуальної освітньої траєкторії у контексті академічної мобільності, з переліком можливих програм для реалізації міжнародного та національного обміну.

Гарант освітньої програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти канд. екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Тетяна ДЕМЧЕНКО звернула увагу на порядок та критерії оцінювання результатів навчання  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Крім того, підчас зустрічі було зроблено акцент на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та відповідальності за недоброчесну поведінку як з боку здобувачів, так і науково-педагогічних працівників. Першокурсники мали можливість поставити запитання гаранту та отримали вичерпну відповідь.

Міні галерея


Травень
Липень