ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата публікації: 05.12.2023

 05 грудня 2023 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  з гарантом освітньо-професійної програми, кандидатом економічних наук, доцентом, завідувачем кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Інною  Поворознюк.

Гарантом ОП була надана інформація щодо існуючого стандарту вищої освіти підготовки здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»; роз’яснено як розробляються, трансформуються, удосконалюються освітні програми за врахуванням пропозицій стейкхолдерів  та здобувачів, які теж мають можливості надавати власні пропозиції щодо удосконалення освітньої програми. Адже питання підвищення якості підготовки фахівців та вдосконалення освітніх програм неможливі без учасників освітнього процесу.

Під час зустрічі було розглянуто проект освітньої програми на 2024 рік, обговорювалися пропозиції з боку здобувачів щодо змісту завдань практичної підготовки,  структури та змісту обов’язкових  компонентів. Акцентувалися питання щодо обговорення дисциплін вільного вибору .

Здобувачі мали можливість висловлювати власну думку та вносити пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми. Гарант зауважила, що  здобувачі вищої освіти також можуть підвищувати якість підготовки за дуальною формою здобуття освіти, у неформальній та\або інформальній освіті та роз’яснила процедуру зарахування результатів таких видів навчання.

Міні галерея


Травень
Липень