ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ПРОХОДЖЕННЯМ АКРЕДИТАЦІЇ 

  • Дата публікації: 28.12.2023

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом успішно пройшла акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та отримала сертифікат терміном на 5 років для освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ми щиро вдячні усім залученим до акредитаційного процесу: науково-педагогічним працівникам Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, здобувачам вищої освіти, роботодавцям та адміністрації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а також – гаранту освітньо-професійної програми, канд. екон. наук, доценту Наталії Пачевій. 

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини була відзначена об’єктивною оцінкою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Травень
Липень