Участь аспірантів у міжнародних наукових конференціях

  • Дата публікації: 22.12.2023

Невід’ємною складовою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня докторів філософії є активна участь аспірантів у наукових конференціях. Участь здобувачів у таких заходах необхідна для презентації, апробації своєї наукової діяльності, обговорення проміжних результатів, що забезпечує виконання вимог до наукової кваліфікації здобувачів третього рівня вищої освіти.

У період 7-8 грудня 2023 року одним з учасників наукового заходу міжнародного рівня став Ілля Пуголовко, аспірант першого року навчання зі спеціальності 073 Менеджмент. Під час участі в Міжнародній конференції «Економічна безпека в контексті системних трансформацій», що проходила на базі Академії економічних досліджень Молдови Ілля Пуголовко представив свою доповідь «Виклики впровадження цифрових платформ для співпраці бізнесу та податкових органів». 

Участь аспірантів та науково-педагогічних працівників нашого інституту в міжнародних наукових конференціях є важливим кроком у розвитку їх науково-дослідницького потенціалу, визначає високий рівень академічної активності в університеті та сприяє подальшому розвитку наукових ініціатив.

Міні галерея


Травень
Липень