Обговорення проєкту освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування»

  • Дата публікації: 22.12.2023

21 грудня 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки відбулася зустріч прєктної групи та роботодавців  щодо обговорення проєкту освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування». Важливість таких зустрічей полягає у залученні різноманітних поглядів та думок від різних учасників, таких як фахівці з обліку та оподаткування, представників бізнес-середовища, проєктної групи. Це робить проєкт більш комплексним та враховує потреби різних груп. 

На зустрічі виступила гарант освітньої програми канд. екон. наук, доцент, професор кафедри Тетяна Демченко, яка відзначила, що взаємодія зі стейкхолдерами, зокрема з представниками бізнесу, дозволяє з’ясувати потреби ринку в фахівцях з обліку та оподаткування, що допомагає забезпечити відповідність програми актуальним вимогам робочого середовища.

Альона Галич, головний бухгалтер ПП «ІНТЕРЕС-ЦЕНТР», член проєктної групи  відмітила, що такі обговорення дозволяють виявляти зміни в суспільстві та в галузі обліку і оподаткування, що є важливим для того, щоб освітня програма залишалася актуальною та відповідала сучасним економічним викликам сьогодення. 

Олена Вдовиченко, головний бухгалтер ТОВ «Іскра» м. Умань висловила зацікавленість зі сторони роботодавців у підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері обліку і оподаткування.

Активна взаємодія з різними роботодавцями допомагає зробити освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування» більш ефективною, відповідною та успішною. При обговоренні були враховані пропозиції роботодавців та членів проєктної групи.

  

 

Міні галерея


Травень
Липень