ОБГОВОРЕННЯ Й АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ: ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

  • Дата публікації: 17.12.2023

Зустріч зі стейкхолдерами для обговорення та аналізу освітньої програми “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня є важливим етапом в розвитку цієї програми, дозволяє отримати відгуки від ключових учасників освітнього процесу та визначити потреби ринку праці, щоб адаптувати програму до поточних вимог і очікувань.

17 грудня 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки НН інституту економіки та бізнес-освіти на розширеному засіданні за участі Івана Баланюка, Діани Шеленко (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Тамари Навроцької, Михайла Хобти, Оксани Височило (Київський національний транспортний університет), Юлії Байдужої (ТОВ «Фірма «ЕРІДОН»»), Андрія Воловодівського (ФГ Воловодівського А. Г.), Олексія Дудкевича (ТОВ «Виробнича-комерційна фірма «ОКТАН»), Лариса Сотніченко (Уманський міський БФ «Союз Чорнобильців України») відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами щодо оновлення освітньої програми “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня.

Під час заходу Олеся Дем’янишина, гарант освітньої програми, звернула увагу на її актуальні аспекти, включаючи зміст, методи навчання та оцінювання, а також програмні результати навчання, яких здобувачі повинні набути по завершенню навчання. Зокрема, було розглянуто адаптацію до змін у законодавстві та розвиток міжпредметних зв’язків у освітньому процесі.

Наталія Гвоздєй, в.о. завідувача кафедри, підкреслила, що такі зустрічі є важливим етапом у формуванні і вдосконаленні освітніх програм, оскільки дозволяють залучити широкий досвід та експертні знання роботодавців, академічної спільноти, почути побажання здобувачів і всіх зацікавлених для забезпечення якості та актуальності освітнього процесу.

Особлива увага була приділена питанням практичної підготовки та кар’єрного розвитку здобувачів у сфері обліку та оподаткування. Зустріч виявилася важливим кроком у напрямку покращення якості освіти та підготовки фахівців у цій галузі.

Запрошуємо всіх зацікавлених долучатися до подальших обговорень та співпраці у вдосконаленні освітньої програми.

          

Міні галерея


Травень
Липень