УЧАСТЬ В ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Дата публікації: 06.12.2023

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи активно бере участь у спільних заходах за участі фахівців практиків, зокрема з широкого кола установ, організацій, з якими укладено угоди про співробітництво.

30 листопада 2023 року гарант освітньої програми «Туризм» доцент Леся Слатвінська та здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» взяли участь в онлайн конференції, яка була організована Державним агентством розвитку туризму України з метою підвищення туристичного потенціалу туроператорів й підприємств туристичного бізнесу на прикладі Івано-Франківської області.

Під час конференції здобувачі мали можливість ознайомитись із технологіями представлення туристичних продуктів репрезентантами готелів, курортів, заміських комплексів та туристичних атракцій, які знаходяться на території Івано-Франківської області.

Участь у заходах такого спрямування сприяє формуванню у здобувачів наступних фахових компетенцій та результатів навчання: розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного); аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території; розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт; організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки; розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем.

Міні галерея


Травень
Липень