Здобуття практичних навичок на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу регіону

  • Дата публікації: 25.11.2023

У листопаді 2023 року було проведено практичні заняття для здобувачів вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа та ОПП Туризм на базі підприємств-стейкхолдерів ТОВ «Готель «Умань», готельно-ресторанного комплексу «Фортеця» та ГРК «Forest Club Sherwoo» з метою закріплення теоретичних знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення освітніх компонентів «Організація готельного господарства» та «Організація ресторанного господарства».

Здобувачі мали можливість ознайомитись з організацією надання послуг, інформаційно-програмним забезпеченням, удосконаленням форм і методів обслуговування, з специфікою роботи виробничих підрозділів, з матеріально-технічною базою, з повсякденним обслуговуванням різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства, з організацією приміщень житлової та нежитлової груп, з організацією проведення банкетів та прийомів.

Дана практика проведення практичних занять дозволяє набути відповідні загальні та фахові професійні компетентності та поглибити результати навчання.

Міні галерея


Травень
Липень