Результати роботи Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

  • Дата публікації: 20.11.2023

16 листопада 2023 року в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася Х Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки».

Конференція стала майданчиком для обговорення актуальних питань економічного розвитку України та проходила за такими напрямками: 

  1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.
  2. Сучасні тренди у розвитку фінансів, страхування та банківського бізнесу.
  3. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.
  4. Фінансово-економічна безпека як основа зміцнення національної економіки.
  5. Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної діяльності підприємств.
  6. Розвиток систем менеджменту в організаціях різних форм власності.
  7. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
  8. Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні. 
  9. Розвиток індустрії гостинності України: концепція, проблеми та перспективи. 

В роботі конференції взяли участь майже 200 здобувачів вищої освіти та молодих дослідників із понад двадцяти закладів вищої освіти різних регіонів України. Учасниками конференції стали здобувачі вищої освіти та молоді науковці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та інших провідних закладів вищої освіти України, серед яких: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Центральноукраїнський національний технічний університет, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Полтавський державний аграрний університет, Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ, Білоцерківський національний аграрний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний університет «Одеська політехніка», Державний торговельно-економічний університет, Львівський торговельно-економічний університет. 

Представлені наукові доробки викликали жваве обговорення на секційних засіданнях, що проводилися в онлайн режимі на офіційному форумі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та будуть відображені в збірнику матеріалів конференції.

Проведення заходів такого рівня дає можливість молодим вченим та здобувачам вищої освіти узагальнювати напрацювання вітчизняних та зарубіжних фахівців у сфері економіки та обмінюватися напрацьованими результатами.

Міні галерея


Травень
Липень