ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

  • Дата публікації: 23.11.2023

Професорсько-викладацький склад Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти вітає викладача кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Литвин Оксану Вікторівну та її наукового керівника кандидата економічних наук, доцента Подзігун Світлану Миколаївну з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії з галузі знань: 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент.

Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

Травень
Липень