НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

  • Дата публікації: 14.11.2023

З метою підвищення загального рівня інноваційної та підприємницької компетентностей освітян, розвиток яких сприятиме відновленню економіки України через започаткування нових або редизайн наявних підприємств, впровадження сучасних методів генерації та оцінки ідей, проєктування бізнесу у навчальний процес та з метою структурованого підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи пройдено навчання на платформах неформальної освіти. 

Завідувач кафедри, доцент Інна Поворознюк, доцент Людмила Нещадим взяли участь у семінарі-воркшопі «MARKETING AND EVENT MANAGEMENT IN RESTAURANT» захід проходив за підтримки LA FONDATION POUR LA FORMATION HОTELIЕRE і кафедри готельно-ресторанного бізнесу Одеського НТУ. 

Доценти Інна Поворознюк, Леся Слатвінська, Людмила Нещадим пройшли курс навчання на освітній платформі Prometheus від Європейського банку реконструкції та розвитку за фінансування Швейцарії: «Як почати власну справу в часи невизначеності: покроковий гайд від ТОП-підприємців України»

На платформах неформальної освіти доценти удосконалили та набули професійних компетентностей: здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі; здатність генерувати і впроваджувати в управлінську практику нові, перспективні ідеї, освітні інновації; здатність використовувати інновації у професійній діяльності; здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності; здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності здобувачів; здатність розвивати в здобувачів критичне мислення; здатність формувати ціннісні ставлення у здобувачів.

Міні галерея


Травень
Липень