Навчаючись самі – навчаємо інших!

  • Дата публікації: 14.11.2023

Створення безпечних умов праці та життєдіяльності завжди були пріоритетними завданнями фахівців управлінської ланки бізнесу. Сьогодні в умовах війни отримання таких знань та вмінь є особливо актуальними.

Освітніми програмами підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр спеціальностей  241 Готельно-ресторанна справа, 422 Туризм і рекреація, 071 Облік і оподаткування передбачено вивчення дисципліни «Безпека праці та життєдіяльності». Дисципліну викладає доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Ольга Джога (відповідальна по Навчально-науковому інституту економіки та бізнес-освіти за дотримання вимог цивільної безпеки). 

Для удосконалення організації профілактично-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності; організації безпечного освітнього середовища із використанням здоров’язбережувальних технології Ольга Джога успішно опанувала курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях» на освітній платформі Prometheus. 

Курс допоміг поглибити компетентності та збагатити знання сучасною інформацією про алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях; безпеку під час війни у зоні бойових дій та на захоплених ворожими військами територіях; домедичну допомогу; прийоми критичного мислення при отриманні інформації із різних джерел. 

Червень
Серпень