ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «ЛІДЕРСТВО ТА УСПІХ: ЯК ВТІЛИТИ ІДЕЇ В ТУРИЗМІ»

  • Дата публікації: 02.11.2023

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи активно запрошує до проведення гостьових лекцій фахівців-практиків, зокрема з широкого кола установ, організацій, з якими укладено угоди про співробітництво. 

31 жовтня 2023 року для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти авторську гостьову лекцію на тему: «Лідерство та успіх. Як втілити ідеї в туризмі» провела Людмила Гекалюк начальник відділу туризму Уманської міської ради, член проєктної групи освітньо-професійної програми бакалаврського рівня «Туризм».

Лекція була спрямована на формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення діяльності в індустрії туризму та рекреації з урахуванням сучасних практик сталого розвитку та нових концепцій туризму.

Гостьова лекція відповідала останнім тенденціям у підготовці фахівців з туризму та рекреації й сприяла отриманню здобувачами фахового досвіду і формуванню загальних, спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання: здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; вміння виявляти, ставити й розв’язувати проблеми; здатність міжособистісної взаємодії; здатність працювати в команді та автономно; розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань; виявляти проблемні ситуації та пропонувати шляхи їх розв’язання; приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.

 

Міні галерея


Травень
Липень