ЗУСТРІЧ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  • Дата публікації: 16.10.2023

16 жовтня 2023 року відбулася зустріч першокурсників другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Облік і оподаткування» з гарантом програми, д. екон. наук, професором кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Володимиром САВЧЕНКО, проєктною групою та групою забезпечення.

Під час зустрічі член проєктної групи освітньої програми канд. екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Тетяна ДЕМЧЕНКО ознайомила  зі структурою, орієнтацією та особливостями ОПП «Облік і оподаткування», а також наголосила на необхідності та доречності залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.

Для здобувачів дано відповіді на питання міжнародної академічної кредитної мобільності та особливості обрання дисциплін вільного вибору, а також академічної доброчесності, інформацію щодо особливостей неформальної та інформальної освіти і можливості перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті.

Для першокурсників другого (магістерського) рівня вищої освіти було продемонстровано шляхи отримання інформації на офіційному сайті університету та інституту.

Міні галерея


Травень
Липень