Зустріч гарантів освітніх програм зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  • Дата публікації: 02.10.2023

28 вересня 2023 року в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти відбулася зустріч гарантів освітньо-професійних програм «Маркетинг» і «Підприємництво та торгівля» зі здобувачами першого курсу.

Гарант ОПП «Маркетинг», канд.екон.наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Тетяна Корнієнко та член проєктної групи, доктор філософії, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Олена Гарматюк поцікавились першими враженнями здобувачів від навчання на освітній програмі. А далі надали учасникам зустрічі ґрунтовну інформацію щодо неї, велику увагу приділивши висвітленню її унікальності, переліку майбутніх обов’язкових і вибіркових компонентів. Здобувачі, у свою чергу, висловили свої враження та побажання щодо покращення змісту освітніх компонентів, які зараз вивчаються на першому курсі.

Гарант ОПП «Підприємництво та торгівля», канд.екон.наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Ольга Логінова ознайомила здобувачів зі структурою, змістом, наповненням освітніх програм, розповіла про можливості отримання неформальної освіти й про особливості перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті, також було продемонстровано структуру сайту університету, з окремим акцентом на меню «Студенту», де зібрана вся необхідна інформація, що допоможе їм під час навчання.

Окремо поспілкувались про дотримання академічної доброчесності у нашому університеті. Зустріч відбулася з цікавими дискусіями, запитаннями та змістовним відповідями. 

Міні галерея


Травень
Липень