Якість вищої освіти – наш стратегічний орієнтир

  • Дата публікації: 12.10.2023

10–11 жовтня відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» групою зі змісту та якості освіти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти було здійснено моніторинг освітніх програм кафедр та складових, що забезпечують ефективне функціонування системи якості вищої освіти.

Мета роботи групи полягає у вдосконаленні системи внутрішнього забезпечення якості освіти в інституті, постійному і послідовному підвищенні якості вищої освіти, підтримці умов для якісної підготовки фахівців за першим (бакалавр), другим (магістр) та третім (доктор філософії) рівнями освіти.

За результатами перевірки буде розроблено рекомендації щодо вдосконалення змісту освітніх програм інституту та підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

    

Міні галерея


Травень
Липень