НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА БАКАЛАВРІВ ОПП ТУРИЗМ

  • Дата публікації: 21.10.2023

У сучасних умовах реалізації освітніх програм здобувачі вищої освіти в університеті також мають можливість здобувати знання на платформах неформальної освіти, що сприяє забезпеченню розвитку академічної свободи та студентоцентрованого підходу.

Здобувачка вищої освіти 281 групи за спеціальністю 242 Туризм ОПП Туризм Юлія Бричук отримала сертифікат про успішне проходження на платформі Prometheus онлайн-курсу «Україна на шляху до ЄС». На цьому курсі добувачка дізналась про те, якою Україну бачать європейські політики, як побудована політика європейської безпеки і яка роль України в сучасній моделі європейської безпеки, яка роль України на туристичних та інших ринках, в європейських інноваціях, в екологічній сфері та в соціальній політиці. Здобувачка також дізналась не лише про те, що Європейський Союз може дати Україні, але і які цінності, чесноти та переваги привнесе Україна до Європейського Союзу.

В результаті проходження курсу Юлія Бричук навчалась критично мислити, краще розуміти Україну в європейському та світовому контексті; здобувачка зрозуміла як зможе знайти своє місце та роль у статусі фахівця індустрії туризму у багатогранному та багатогалузевому процесі євроінтеграції.

Травень
Липень