Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі

  • Дата публікації: 16.10.2023

Науково-дослідна робота студентів – це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Ці завдання повністю реалізуються в діяльності студентських наукових гуртків кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, які стали невід’ємною складовою студентської наукової роботи. Зокрема, в межах діяльності гуртка «Менеджмент організації», керівником якого є доцент Олександр Богашко, займаються науково-дослідною роботою здобувачі спеціальності 073 Менеджмент, першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

На сьогоднішній день в рамках функціонування гуртка проводиться підготовка студентів до участі у Х Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбудеться 16 листопада 2023 р. в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Міні галерея


Травень
Липень