ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ»

  • Дата публікації: 06.10.2023

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи активно запрошує національних та міжнародних фахівців-практиків для проведення гостьових лекцій.

05 жовтня 2023 року Олена КАЗЬМІНА – віце-президент Асоціації туроператорів в’їзного туризму України, прочитала гостьову лекцію на тему: «Розвиток сільського зеленого туризму» для здобувачів вищої освіти ОПП Туризм Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Гостьова лекція відповідала останнім тенденціям підготовки фахівців з туризму та сприяла набуттю студентами професійного досвіду та формуванню компетентностей і програмних результатів навчання під час вивчення освітньої компоненти «Туристичне краєзнавство». А саме, фахової компетентності – розуміння сучасних тенденцій та регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів та програмних результатів навчання – набути знання та розуміння основних форм і видів туризму та вміти аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.

 

 

Міні галерея


Травень
Липень