Отримання практичних навиків здобувачами вищої освіти, що навчаються за ОПП «Готельно-ресторанна справа»

  • Дата публікації: 29.09.2023

Здобувач вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Дмитро Лазаренко працює адміністратором у Hotel «One» міста Умань, споживачами готельних послуг якого є гості із різних країн світу. 

Під час обслуговування клієнтів готелю Дмитро демонструє свій професіоналізм. Вагому роль у цьому відіграють набуті в університеті теоретичні знання, закріплені практичними навичками роботи на підприємстві, що дало можливість опанувати основи організаційно-управлінської, сервісної діяльності.  

Неабияке значення має в роботі адміністратора готелю і вільне знання іноземних мов та володіння програмним забезпеченням для реєстрації відвідувачів, бронювання номерів, обліку готельних послуг, що вдало опанував Дмитро

Набуття загальних та спеціальних компетентностей, передбачених ОПП Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, допомагає приймати управлінські рішення під час обслуговування іноземних гостей з урахуванням їх мультикультурного середовища.

Міні галерея


Травень
Липень