Оголошення

  • Дата публікації: 25.09.2023

Настановчу конференцію
з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ІV курсу
освітнього ступеня «Бакалавр» заочної форми навчання, які
навчаються за спеціальностями: Облік і оподаткування,
Менеджмент, Фінанси, банківська справа та страхування ,
 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність, Економіка, Готельно-ресторанна справа та
Туризм

буде проведено 26 вересня о 14.20 год. за допомогою
платформи Google Meet

https://meet.google.com/jrh-nfqd-gjf

Травень
Липень